Tarifat për mbledhjen e pagesave përmes e-banking ose sistemeve të tjera

# Tarifa e komisionit totale përbëhet nga tarifa e komisionit të bankës, ose sistemit dhe tarifës së komisionit të Paysera.

Metodat e pagesës shfaqen sipas shtetit

+

Numri i veprimeve 30 ditët e fundit Qarkullimi i 30 ditëve të fundit Përqindja Minimum Maksimum
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 1,20 % 0,10 EUR 0,50 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 1,10 % 0,10 EUR 0,45 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 0,90 % 0,10 EUR 0,40 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 0,75 % 0,10 EUR 0,35 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 0,50 % 0,10 EUR 0,30 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit
Numri i transaksioneve në 30 ditët e fundit Qarkullimi i 30 ditëve të fundit Për cent Minimum Makasimum
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 2,40 % 0,10 EUR 1,00 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 2,20 % 0,10 EUR 0,90 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 1,80 % 0,10 EUR 0,80 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 1,50 % 0,10 EUR 0,70 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 1,00 % 0,10 EUR 0,60 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Ofertë speciale, ju lutemi kontaktoni Shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit

Informacion plotësues

  • Çmimi individual mund të zbatohet për mallrat ose shërbimet me rrezik të lartë.
  • Tarifa e komisionit llogaritet në qindarka duke u rrumbullakosur lart.
  • Nëse një person ka disa projekte të kategorive të ndryshme, çmimi zbatohet për secilin projekt më vete, por qarkullimi dhe numri i veprimeve llogariten për të gjitha projektet së bashku.
  • Rimbursimet e parave në llogarinë e paguesit varen nga banka e paguesit. Shikoni tarifat e transfertave në euro dhe monedha të tjera. (Tarifa për kreditimin e fondeve nuk kthehet).