Mbledhja e pagesave në Holandë

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.

Shërbimi i Inicimit të Pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Banka ING Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP*)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

ABN AMRO Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Rabobank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

ASN Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Regiobank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

SNS bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Triodos Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesi do të pajiset me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi Bank Link dhe Metodat e Tjera të Pagesës

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.
1,0 % - 0,50 EUR -
Olandijos bankai by Trustly
Bankat e Holandës
Rezervimi i pagesës - 24 orë.
Pagesa kreditohet në 1 ditë pune (në raste të rralla deri në 3 ditë pune)
1,0 % 0,20 EUR - -

SafetyPay
Nuk ka rezervim pagese.
Periudha e kreditimit të pagesës – deri në 1 ditë pune (në raste të rralla deri në 3 ditë pune)
3.0 % 0.25 EUR - -

Sistemet e tjera
Rezervimi i pagesës - 24 orë.
Aktivizohet sipas kërkesës dhe e veçuar nga metodat e tjera të pagesës.
 
Më shumë informacion...
nga 0,3 % - - -