Mbledhja e pagesave në Estoni

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e komisionit Paysera .

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Swedbank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 30 min.*)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

SEB Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP**)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Luminor Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD**)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Coop pank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP**)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

LHV Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP**)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Citadele Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP**)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesi do të pajiset me udhëzime për të kryer pagesën.

** Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi i Link Bankar dhe Metodat e Tjera të Pagesës

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -

SEB shërbimi Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
1,0 % 0,13 EUR 3,20 EUR -

Sistemet të tjera
Rezervimi i pagesës - 24 orë.
Aktivizohet sipas kërkesës dhe e veçuar nga metodat e tjera të pagesës.
 
Më shumë informacion...
nga 0,3 % - - -

Metodat e tjera të pagesës

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Indivy pay next month
Pagesa kreditohet në 1 orë
Rezervim pagese - 24 orë
2,5 % % - - -

Indivy pay in 3 parts
Pagesa kreditohet në 1 orë
Rezervim pagese - 24 orë
2,5 % % - - -

Inbank hire purchase
Pagesa kreditohet në 1 orë
Rezervim pagese - 24 orë
- % - - -