Mbledhja e pagesave në Greqi

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Taifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Revolut shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Shërbimi për linkun bankar dhe metodat tjera të pagesave

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Taifë minimale Tarifë maksimale

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR