Mbledhja e pagesave në Austri

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhetarifa e komisionit Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Banka ING Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP*)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

UniCredit Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet deri në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1DP)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Erste Bank ir Sparkasse Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet deri në 1 DP
Më shumë informacion...
0,35 % - 0,50 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi Bank Link dhe Metodat e Tjera të Pagesave

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -
Austrijos bankai by Trustly
Bankat e Austrisë
Rezervimi i pagesës - 24 orë.
Pagesa kreditohet në 1 DP (në raste të rralla deri në 3 DP)
1,0 % 0,20 EUR - -

SafetyPay 
Nuk ka rezervim pagese.
Periudha e kreditimit të pagesës – deri në 1 BD (në raste të rralla deri në 3 BD)
3.0 % 0.25 EUR - -


Sisteme të tjera
Rezervimi i pagesës - 24 orë.
Aktivizohet sipas kërkesës dhe e veçuar nga metodat e tjera të pagesës.
 
Më shumë informacion...
nga 0,3 % - - -