Metodat e pagesës sipas vendit dhe tarifat e Paysera

Mbledhja e pagesave në Britaninë e Madhe

#

Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa Minimale Tarifa Maksimale

Paysera Bank Link shërbimi
Nuk ka rezervime pagese.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si një bonus i parave për blerjen.
1,0 % - 0,50 
Bankat e Mbretërisë së Bashkuar nga Trustly
Bankat e Mbretërisë së Bashkuar
Pa rezervim të pagese.
Pagesa kreditohet në 1 ditë pune (në raste të rralla deri në 3 ditë pune)
1,0 % 0,20 EUR -