Tarifat sipas shteteve dhe kategorive te projektit Paysera

Mbledhja e pagesave në Hungari

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.

Shërbimi i Bank Link dhe Metodat e Tjera të Pagesës

Pagesa kreditohet në 1 min.
Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervime pagese.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.
1,0 % - 0,50  -
Banks of Hungary by Trustly
Bankat e Hungarisë
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1 DP (në raste të rralla deri në 3 DP)
1,0 % 0,20 EUR - -