Metodat e pagesës sipas vendit dhe tarifat e Paysera

Mbledhja e Pagesave në Vendet e Tjera

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.
Pagesa përfundimtare e komisionit llogaritet duke shtuar përqindjen dhe tarifën fikse. Përqindja nuk mund të jetë më e ulët se minimumi ose më e lartë se tarifa maksimale.
Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervime pagesës.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.
1,0 % - 0,50  -

Sistemi SafetyPay
Rezervimi i pagesës - 24 orë.  
Kjo metodë pagesës është e vlefshme në shtetet në vijim: Austri, Kolumbi, Kosta Rika, Gjermani, Meksikë, Nikaragua, Panama, Peru, Spanjë, Brazil.
3,0 % - - 0,25 EUR

Sisteme të tjera
Rezervim pagese -24 orë.
Aktivizohet sipas kërkesës dhe e veçuar nga metodat e tjera të pagesës.
 
Më shumë informacion...
nga 0,3 % - - -