Mbledhja e pagesave në Letoni

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e komisionit Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Swedbank shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla nga 2 orë deri në 1 DP*)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

SEB Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP**)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Luminor Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP**)
Më shumë informacione...
0,00 % - 0,00 EUR -

Citadele Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP**)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të bankës së zgjedhur, që kryen pagesa vetëm në orë të caktuara ose për shkak të problemeve teknike në Paysera, paguesi do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis llogarive në banka të ndryshme, ato do të kreditohen në ditët e punës (pagesa të tilla kreditohen 5 herë në ditë pune nga 09:00 deri në 17:40).

** Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet brenda 1 dite pune.

Shërbimi i Link Bankar dhe Mënyrat e Tjera të Pagesës

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa kreditohet deri në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -

Citadele  shërbimi Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 3-5 min.
1,5 % 0,07 EUR - -

Sistemet plotësuese
Rezervimi i pagesës - 24 orë.
Aktivizohet me kërkesë dhe e veçuar nga metodat e tjera të pagesës.
 
Më shumë informacion...
nga 0,3 % - - -

Metodat e tjera të pagesës

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Maxima Pagesa në cash
Rezervim pagese  - 24 orë
Pagesa kreditohet në 1 orë
0,5% % - - -

Inbank leasing
Rezervim pagese  - 24 orë
Pagesa kreditohet në 1 orë
- % - - -