Mbledhja e pagesave në Bullgari

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifa e komisionit Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Banka ING Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Postbank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 30 min.
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

DSK Bank OTP GROUP Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP.
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

United Bulgarian Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Allianz Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 30 min.
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Fibank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 30 min.
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Bulgarian American Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 30 min.
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Bulgarian Development Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

D Commerce Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Investbank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

ProCredit Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

TBI Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Tokuda Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Ziraat Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

UniCredit Bulbank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Raiffensen Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet deri në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Shërbimi Bank Link dhe Metodat e Tjera të Pagesës

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -

Expressbank 
Udhëzimet e transfertës - wizard 
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesa kreditohet për 1 ditë pune.
0,00 % - 0,00 EUR -

Allianz Bank 
Udhëzimet e transfertës - wizard 
Nuk ka rezervim të pagesave.
Pagesa kreditohet për 30 min.
0,00 % - 0,00 EUR -

United Bulgarian Bank 
Udhëzimet e transfertës - wizard 
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1 ditë pune
0,00 % - 0,00 EUR -

Eurobank 
Udhëzimet e transfertës - wizard 
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesat kreditohen në 30 min.
0,00 % - 0,00 EUR  -

Fibank 
Udhëzimet e transfertës - wizard 
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesat kreditohen në 30 min.
0,00 % - 0,00 EUR  -

Sistemet e tjera
Rezervimi i pagesës - 24 orë.
Aktivizohet sipas kërkesës dhe e veçuar nga metodat e tjera të pagesës.
 
Më shumë informacion...
nga 0,3 % - - -