Mbledhja e pagesave në Maltë

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Taifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Revolut shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00  EUR -

Shërbimi Bank Link dhe Metodat e Tjera të Pagesës

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR