Mbledhja e pagesave në Luksemburg

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhekategoria e projektit Paysera tarifa e komisionit.

Shërbimi i Inicimit të Pagesave (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

ING Bank Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP*)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi i linkut bankar dhe metodat tjera të pagesave

Tipi i Pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë Minimale Tarifë Maksimale

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervime pagese.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa do të kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 
Banka e Luksemburgut ngaTrustly
Bankat e Luksemburgut
Nuk ka rezervim pagese.
Pagesa kreditohet në 1 ditë pune (në raste të rralla deri në 3 ditë pune)
1,0 % 0,20 EUR -