Mbledhja e pagesave në Belgjikë

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhetarifa e komisionit Paysera .

Shërbimi i Inicimit të Pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Banka ING Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 BD*)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

ABN AMRO Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Triodos Bank Shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose në bankën e zgjedhur, paguesit do të pajisen me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi Bank Link dhe Metodat e Tjera të Pagesës

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa do të kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -

Sistemi SafetyPay 
Nuk ka rezervim pagese.
Periudha e kreditimit të pagesës – deri në 1 ditë pune (në raste të rralla deri në 3 ditë pune)
3.0 % 0.25 EUR - -

Sistemet e tjera
Rezervimi i pagesës - 24 orë.
Aktivizohet sipas kërkesës dhe e veçuar nga metodat e tjera të pagesës.
 
Më shumë informacion...
nga 0,3 % - - -