Metodat e pagesës sipas vendit dhe tarifat e Paysera

Mbledhja e pagesave në Rumani

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe tarifë komisioni Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkimi Përqindja Tarifa minimale Tarifa maksimale Tarifa fikse

Intesa Sanpaolo shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 BD
Më shumë information...
0,00 % - 0,00 EUR -

Unicredit shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 BD
0,00 % - 0,00 EUR -

Raifeeisen Bank shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 BD
0,00 % - 0,00 EUR -

ING bank Romania shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 BD
0,00 % - 0,00 EUR -

BCR bank Romania Shërbimi i inicimit të Pagesës
Pagesa kreditohet në 1 BD
0,00 % - 0,00 EUR -

Banca Transilvania Romania shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 BD
0,00 % - 0,00 EUR -

Libra bank Romania shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 BD
0,00 % - 0,00 EUR -

BRD bank Romania shërbimi i inicimit të pagesës
Pagesa kreditohet në 1 BD
0,00 % - 0,00 EUR -

Shërbimi Bank Link dhe Metodat e Tjera të Pagesës

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

SHërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50  -