Metodat e pagesës sipas vendit dhe tarifat e Paysera

Mbledhja e pagesave në Ukrainë

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë, ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.
Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t’i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50  -