Mbledhja e pagesave në Itali

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

UniCredit Bank Shërbimi i inicimit të Pagesës
Pagesa kreditohet në 1 DP
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

ING banka Shërbimi i inicimit të Pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP*)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut Shërbimi i inicimit të Pagesës
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose të bankës së zgjedhur, paguesit do t'i sigurohen udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi Bank Link dhe Metodat e Pagesave të Tjera

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR -

SafetyPay
Nuk ka rezervim pagese.
Periudha e kreditimit të pagesës – deri në 1DP në raste të rralla deri në 3 DP)
3.0 % 0.25 EUR - -