Mbledhja e pagesave në Francë

# Tarifa e komisionit përbëhet nga një tarifë komisioni e ngarkuar nga një bankë ose sistem dhe një tarifë komisioni Paysera.

Shërbimi i inicimit të pagesës (PIS)

Tipi i pagesës Përshkrimi Përqindja Taifë minimale Tarifë maksimale Tarifë fikse

ING bank shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP*)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00 EUR -

Revolut shërbimi i inicimit të pagesave
Pagesa kreditohet në 3-5 min. (në raste të rralla deri në 1 DP)
Më shumë informacion...
0,00 % - 0,00  EUR -

* Nëse një pagesë e automatizuar e PIS dështon për shkak të problemeve teknike në Paysera ose bankës së zgjedhur, paguesi do të pajiset me udhëzime për të kryer pagesën.
Meqenëse pagesa do të kryhet midis bankave të vendeve të ndryshme të SEPA, ajo do të kreditohet në 1 ditë pune.

Shërbimi Bank Link dhe Metodat e Tjera të Pagesës

Tipi i Pagesës Përshkrimi Përqindja Tarifë minimale Tarifë maksimale

Shërbimi Paysera Bank Link
Nuk ka rezervim pagese.
Tarifa do t'i kthehet klientit Paysera si cashback për blerjen.

Pagesa do të kreditohet në 1 min.
1,0 % - 0,50 EUR