Pdf
Wróć do spisu treści

Ważne od: 01.08.2023

Regulamin rachunku karty płatniczej „Visa“ dla klientów prywatnych

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Państwa Rachunku „Visa“ i Karty Płatniczej „Visa“. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nimi. Kopię niniejszych Warunków można w każdej chwili pobrać ze swojego konta, logując się za pośrednictwemwitryny internetowejbank.paysera.com

W niniejszym Regulaminie używane są następujące pojęcia:

„Dystrybutor" – osoba trzecia „Paysera LT“, UAB. Dystrybutor kart płatniczych „Visa“, zapewniający Państwu elektroniczny dostęp do konta karty płatniczej „Visa“. Logo/marka Paysera na karcie płatniczej „Visa“ jest wykorzystywana wyłącznie w celach marketingowych.

„Użytkownik" oznacza posiadacza rachunku będącego zatwierdzonym użytkownikiem rachunku karty płatniczej „Visa“ i karty płatniczej „Visa“, a także posiadacza karty dodatkowej.

„My", „nas" lub „nasz" odnosi się do UAB „Finansinės paslaugos „Contis“, która świadczy Państwu usługi w zakresie pieniądza elektronicznego – Rachunek Karty Płatniczej „Visa“ i Karta Płatnicza „Visa“. Rachunek Karty Płatniczej „Visa“ jest otwierany, a znajdujące się na nim środki są przechowywane przez UAB „Finansinės paslaugos „Contis”. Dystrybutor może przelać środki z Państwa konta Paysera na pokrycie transakcji dokonywanych przez Państwa kartę płatniczą „Visa“.

W razie jakichkolwiek pytań mogą Państwo skontaktować się z Centrum Obsługi Klientów Dystrybutora:

 • telefon: +48 22 2062146 (stawki standardowe);
 • pocztą elektroniczną:pomoc@paysera.pl
 • internet: przez zalogowanie się na konto Paysera w www.paysera.ltwitrynie kliknijMoje wiadomości >Napisz wiadomość;
 • w aplikacji mobilnej: w Państwa aplikacji mobilnej Paysera należy wybraćUstawienia>Skontaktuj się z obsługą klienta;
 • pocztą: „Paysera LT“, UAB, Pilaitės pr. 16, Vilnius, Lietuva.
Wydawcą Państwa karty płatniczej „Visa“ oraz dostawcą rachunku dla Państwa karty płatniczej „Visa“ jest UAB „Finansinės paslaugos „Contis“, kod spółki 304406236, wpisana do Rejestru Osób Prawnych Republiki Litewskiej, adres siedziby – Gedimino pr. 20, Wilno, Litwa, posiadająca Licencję dla Instytucji Pieniądza Elektronicznego nr 53 wydaną przez Organ Nadzorczy Banku Litwy w dniu 23.07.2019 r., siedziba przy Gedimino pr. 6, LT-01103, Wilno, Litwa, numer telefonu +370 800 50 500. Więcej informacji o Banku Litwy można znaleźć na stronie https://www.lb.lt/lt. Dystrybutorem Państwa karty płatniczej „Visa“ jest „Paysera" LT UAB.

1. Czym jest rachunek i karta płatnicza „Visa“ dla osób prywatnych?

.

Rachunek karty płatniczej „Visa“ dla osób prywatnych to rachunek z pieniądzem elektronicznym, z którego można dokonywać i otrzymywać płatności.

Karta płatnicza „Visa“ dla osób prywatnych jest kartą płatniczą „Visa“, którą można posługiwać się na całym świecie, wszędzie tam, gdzie akceptowane są karty „Visa“. Można nią płacić za towary i usługi w Internecie, w sklepach, przez telefon oraz pobierać gotówkę z bankomatów.

Kartą „Visa“ dla osób prywatnych można płacić tylko wtedy, gdy wcześniej wpłacą Państwo pieniądze, dlatego przed dokonaniem przelewu lub płatności kartą należy upewnić się, że na koncie karty „Visa“ dla osób prywatnych znajduje się wystarczająco środków. Środki zgromadzone na rachunku karty płatniczej „Visa“ nie są depozytami bankowymi i nie są za nich płacone odsetki.

2. Kto może złożyć wniosek o rachunek karty płatniczej i kartę dla osób prywatnych „Visa“?

Konto karty płatniczej i karta płatnicza „Visa“ osobom prywatnym są wydawane mieszkańcom EOG w wieku co najmniej 16 lat. Mogą Państwo złożyć wniosek tylko wtedy, gdy są Państwo klientem Dystrybutora (mają Państwo konto na Paysera, przeszli Państwo procedury weryfikacji klienta wymagane przez Dystrybutora i potwierdzili Państwo swoją tożsamość). Aby otworzyć konto, należy podać adres e-mail i numer telefonu komórkowego, aby Dystrybutor mógł się z Państwem skontaktować. Na jeden adres zamieszkania mogą być przyznane maksymalnie cztery konta dla osoby prywatnej i maksymalnie dwadzieścia kont dla osoby prawnej.

3. Czy mogę w moim koncie Paysera zamówić dodatkową kartę płatniczą dla prywatnych osób „Visa“ dla innej osoby ?

Mogą Państwo zamówić dodatkową kartę płatniczą „Visa“ dla osób prywatnych dla dodatkowego posiadacza karty, ale może to wiązać się z opłatą zgodnie z tabelą opłat i limitów (dział 33). Dodatkowy posiadacz karty musi mieć ukończone 14 lat. Zamawiając Kartę dodatkową dla innej osoby, wyrażają Państwo zgodę na wydanie przez nas Karty tej osobie oraz na autoryzowanie przez nią transakcji w Państwa imieniu. Dodatkowy posiadacz karty ma dostęp do środków na karcie płatniczej „Visa“ i podlega tym samym limitom.

Zgadzają się Państwo przyjąć odpowiedzialność za wszystkie transakcje dokonane przez posiadacza dodatkowej karty płatniczej „Visa“, wykorzystanie karty dodatkowej oraz wszelkie opłaty, którymi może zostać obciążony posiadacz dodatkowej karty.

4. Jak otworzyć rachunek karty płatniczej „Visa“ dla osób prywatnych?

Wniosek o rachunek karty płatniczej „Visa“ mogą Państwo złożyć za pośrednictwem bank.paysera.com lub aplikacji mobilnej Dystrybutora.

Przed otwarciem konta i wydaniem karty płatniczej „Visa" Dystrybutor poprosi Państwa o potwierdzenie tożsamości i może również poprosić o potwierdzenie miejsca zamieszkania. Mogą Państwo zostać poproszeni o przedstawienie Dystrybutorowi dokumentów potwierdzających Państwa tożsamość, takich jak paszport, prawo jazdy, krajowy dokument tożsamości, rachunki za usługi komunalne, wyciągi bankowe i inne dokumenty. Dystrybutor będzie musiał również zweryfikować Państwa drogą elektroniczną.

Zamawiając kartę (karty) płatniczą „Visa“, musisz mieć na koncie Paysera wystarczające środki na pokrycie opłat za wydanie karty, dostawę i jeden miesiąc opłat administracyjnych. Jeżeli saldo na koncie Paysera jest niewystarczające, nie będziesz mógł zamówić karty (kart).
Opłaty za wydanie i dostarczenie karty płatniczej „Visa“ są automatycznie pobierane w momencie składania zamówienia, a miesięczna opłata za utrzymanie karty jest pobierana w momencie aktywacji karty.

Karta płatnicza „Visa“ zostanie dostarczona pocztą na Twój adres w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od złożenia zamówienia. Jeśli nie otrzymasz karty „Visa“ w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego, musisz powiadomić o tym Dystrybutora.

Jeśli okaże się, że nie otrzymałeś karty „Visa“ z własnej winy, wysłana karta zostanie na stałe zablokowana, a nowa karta zostanie wyprodukowana i wysłana do Ciebie bezpłatnie. Jeśli nie otrzymasz drugiej karty, będziesz mógł odebrać nową kartę w Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora.

5. Jak aktywować kartę „Visa“?

Po otrzymaniu nowej karty „Visa“ musisz złożyć podpis na pasku do podpisu znajdującym się na odwrocie karty.

Następnie musisz aktywować swoją kartę „Visa“. Możesz to zrobić, logując się na swoje konto karty płatniczej „Visa“ na stroniebank.paysera.comlub za pośrednictwem aplikacji mobilnej Dystrybutora.

Musisz również uzyskać PIN, aby dokonywać płatności i wypłacać gotówkę w bankomatach. PIN poznasz po aktywacji karty na stronie internetowej Dystrybutora lub w aplikacji mobilnej w zakładce zarządzanie kartami.

Aktywując swoją kartę, zgadzasz się na te Warunki. Wszystkie postanowienia Ogólnej Umowy o Usługach Płatniczych Visa Paysera dla Klientów Prywatnych i Suplementu „Instrumenty płatnicze" również mają zastosowanie do Ciebie.

Twoja karta płatnicza „Visa“ musi zostać aktywowana w ciągu 3 miesięcy od jej wyprodukowania, w przeciwnym razie zostanie ona automatycznie zablokowana, a Twoje konto może zostać zamknięte.

Jeśli zamówiłeś kartę płatniczą „Visa“ dla innej osoby, jesteś odpowiedzialny za przekazanie tej osobie informacji niezbędnych do aktywacji karty i uzyskania kodu PIN. Jeśli dodatkowy posiadacz karty zacznie z niej korzystać, Dystrybutor uzna to za potwierdzenie, że przekazałeś mu niniejsze Warunki i że on je zaakceptował.

W przypadku uszkodzenia koperty lub podejrzenia, że karta mogła zostać wyjęta z koperty, nie należy aktywować karty otrzymanej pocztą, lecz poinformować o tym Dystrybutora (w ciągu 24 godzin) i zwrócić kopertę z kartą dla Dystrybutora.

6. Jak zmienić swój PIN?

Możesz zmienić swój PIN w bankomatach, które oferują taką usługę. Lista bankomatów oferujących taką usługę jest dostępna na stroniehttps://www.visa.com/atmlocator. Przypomnienie o PIN-ie możesz otrzymać na swoim koncie na stronie internetowej Dystrybutora pod adresembank.paysera.com.

7. Jak doładować konto karty płatniczej „Visa“?

Możesz dokonać przelewu środków na konto swojej karty płatniczej „Visa“, logując się na swoje konto na stronie bank.paysera.com.

Czas, w jakim środki zostaną zaksięgowane na koncie Twojej karty płatniczej „Visa“, zależy od sposobu doładowania konta. Nie można doładować konta poprzez wykonanie przelewu z karty kredytowej. Kwota doładowania nie może przekroczyć salda konta, z którego dokonujesz doładowania.

Płatności na Twoje konto mogą podlegać opłatom, patrz tabela „Opłaty i limity" (dział 33). Twoje Konto i Karta podlegają pewnym limitom i wymogom dotyczącym użytkowania; takie limity i wymogi są wyszczególnione w tabeli „Opłaty i limity" (dział 33). Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dokonania płatności na Twoje konto, jeśli podejrzewamy, że może ona być związana z nielegalną działalnością lub w innych wyjątkowych okolicznościach.

Gdy otrzymamy środki, pojawią się one na koncie Twojej karty płatniczej „Visa“ i będzie można z nich korzystać. W przypadkach, gdy przelew na Twoje konto musi zostać potwierdzony przez bank nadawcy, może on zostać opóźniony o maksymalnie trzy dni robocze.

Jeżeli na Twoje konto omyłkowo wpłynęła nadmierna kwota, my lub, na nasze żądanie, Dystrybutor będziemy uprawnieni do obciążenia Twojego konta tą nadwyżką.

8. Jakie operacje płatnicze mogę wykonywać?

Swoją kartą płatniczą „Visa“ dla osób prywatnych możesz potwierdzać następujące transakcje u sprzedeawców, u których możesz płacić kartą płatniczą „Visa“:

 • Płatności kartami chipowymi i PIN – poprzez włożenie do terminala karty płatniczej „Visa“ dla osób prywatnych i wprowadzenie kodu PIN;
 • Płatności kartą z paskiem magnetycznym w każdym punkcie sprzedaży, w którym nie są akceptowane karty z chipem i PIN-em, poprzez podpisanie paragonu sprzedaży;
 • Płatności kartą zbliżeniową poprzez przyłożenie karty płatniczej „Visa“ dla osób prywatnych do czytnika kart zbliżeniowych;
 • Płatności kartą w sklepach internetowych poprzez podanie danych prywatnej karty płatniczej „Visa“ oraz wszelkich innych danych dotyczących bezpieczeństwa, takich jak dane kodu bezpieczeństwa do logowania, wymaganych przez sklep internetowy;
 • Płatności kartą pocztą lub telefonicznie na życzenie sprzedającego, poprzez przekazanie danych dotyczących karty płatniczej „Visa“ dla osób prywatnych;
 • Wypłata gotówki w bankomatach poprzez włożenie karty płatniczej „Visa“ dla osób prywatnych do bankomatu oznaczonego logo Visa, wpisanie kodu PIN i postępowanie zgodnie z instrukcjami bankomatu;
 • Płatności e-portmonetką - poprzez dodanie karty do portfela Samsung Pay, Google Pay lub Apple Pay (jeśli są dostępne) w telefonie komórkowym i przyłożenie telefonu do czytnika kart zbliżeniowych lub zaznaczenie opcji e-portmonetki w Internecie. Transakcję w e-portfelu zatwierdzasz za pomocą protokołu bezpieczeństwa telefonu komórkowego, który może zawierać informacje biometryczne, takie jak odcisk palca lub rozpoznawanie twarzy w telefonie komórkowym.

Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że Twoja karta zostanie zaakceptowana przez stronę trzecią lub bankomat.

Ponadto możesz zostać poproszony o wprowadzenie jednorazowego kodu potwierdzającego lub innych informacji zabezpieczających, w tym, jeśli są dostępne i jeśli wybierzesz tę metodę identyfikacji, informacji biometrycznych w celu potwierdzenia transakcji lub dokonania zmian na swoim koncie. Jednorazowe kody potwierdzające zostaną wysłane na numer telefonu komórkowego zarejestrowanego na Twoim koncie.

Po potwierdzeniu transakcji potrącamy kwotę transakcji ze środków znajdujących się na rachunku Twojej karty płatniczej „Visa“. Opłaty mogą być potrącane w momencie potwierdzania transakcji lub po potwierdzeniu transakcji przez system „Visa“. Szczegółowe zestawienie każdej transakcji, w tym opłat, możesz zobaczyć na swoim koncie pod adresem bank.paysera.com lub aplikacji mobilnej Dystrybutora.

Po potwierdzeniu transakcji środki zostaną przekazane sprzedawcy w ciągu 3 dni, a bankowi lub instytucji finansowej w dniu otrzymania potwierdzenia lub w określonym przez Ciebie późniejszym terminie płatności transakcji. Środki za transakcje kartą zostaną zaksięgowane, gdy sprzedawca lub operator bankomatu przekaże nam instrukcje dotyczące transakcji.

9. Czy mogę anulować transakcję?

Zazwyczaj nie można anulować transakcji, która została już potwierdzona. Masz jednak możliwość anulowania transakcji, jeśli potwierdzona przez Ciebie transakcja ma być wykonana w przyszłości (data przyszła). Jeśli jednak określona jest konkretna data, nie możesz anulować zlecenia płatniczego po zakończeniu dnia roboczego przed określoną datą transakcji.

Aby anulować stałą zgodę na płatność kartą „Visa“ dla osób prywatnych, należy powiadomić sprzedającego przed końcem dnia roboczego poprzedzającego dzień, w którym miała nastąpić transakcja, oraz, jeśli to konieczne, przekazać Dystrybutorowi kopię powiadomienia.
Jeśli anulujesz transakcję zgodnie z procedurami opisanymi w tym rozdziale, my lub, na nasz wniosek, Dystrybutor możemy naliczyć Opłatę za Anulowanie (patrz tabela „Opłaty i limity" (dział 33)).

10. Czy mogę zapłacić za towar w walucie obcej?

Główną walutą Twojej karty płatniczej „Visa“ jest euro. Jeśli dokonasz płatności lub wypłacisz gotówkę z bankomatu w innej walucie, przeliczymy kwotę transakcji na euro po kursie wymiany ustalonym przez „Visa“ w dniu realizacji transakcji. Data przetworzenia transakcji nie musi być tym samym dniem, co data transakcji.

Jeśli używasz karty z walutą bazową euro, aby płacić w kraju europejskim, którego walutą narodową nie jest euro, Twój dostawca usług może podać obowiązujący kurs wymiany oraz kwotę w euro, a także procentową różnicę między kursem systemu kart a kursem Europejskiego Banku Centralnego (EBC).

Do każdej transakcji zostanie doliczona opłata międzynarodowa (patrz tabela „Opłaty i limity" (dział 33)).

W przypadku doładowania konta karty płatniczej „Visa“ dla osób prywatnych w walucie innej niż euro, kwota zostanie automatycznie przeliczona według obowiązującego w danym momencie kursu wymiany walut Dystrybutora, który jest regularnie aktualizowany i publikowanyNa stronie internetowej Dystrybutora

Zmiany kursu wymiany stosowanego do przeliczania waluty operacji zagranicznej będą dokonywane natychmiast. Kurs wymiany stosowany w danym dniu do przeliczania transakcji w walucie innej niż euro można znaleźćtutaj.

11. Czy za wszystko mogę zapłacić swoją kartą płatniczą dla osób prywatnych „Visa“ ?

Nie możesz używać swojej karty do nieuprawnionych celów. Twoja karta nie może być używana do niektórych transakcji. Więcej szczegółów znajdzieszw artykule 9Ogólnej umowy o świadczenie usług płatniczych

12. Jak sprawdzić saldo konta karty płatniczej dla klientów prywatnych „Visa“ ?

Możesz bezpiecznie sprawdzić stan konta swojej karty płatniczej „Visa“, logując się na swoje kontoNa stronie internetowej dystrybutora.W Twoim wyciągu będzie napisane:

 • informacje o odbiorcy i celu płatności dla każdej transakcji, umożliwiające identyfikację każdej transakcji płatniczej;
 • kwotę transakcji i walutę, w której została dokonana;
 • opłata za transakcję;
 • kurs wymiany zastosowany do transakcji płatniczej (jeśli dotyczy); oraz
 • data potwierdzenia transakcji lub zaksięgowania jej na koncie.
   

W każdej chwili możesz bezpłatnie sprawdzić te informacje na swoim koncie, a w razie potrzeby zapisać je i przywrócić. Wyciągi papierowe są dostępne na życzenie i podlegają opłacie (patrz tabela „Opłaty i limity" (dział 33)).

Ponadto w celu uzyskania dostępu do konta możesz zostać poproszony o wprowadzenie jednorazowego kodu potwierdzającego lub innych informacji zabezpieczających, w tym, jeśli są dostępne i jeśli wybierzesz tę metodę identyfikacji, informacji biometrycznych. Jednorazowe kody potwierdzające zostaną wysłane na numer telefonu komórkowego zarejestrowanego na Twoim koncie.

13. Jak długo ważna jest karta płatnicza dla osób prywatnych „Visa“?

Twoja karta płatnicza dla osób prywatnych „Visa“ jest ważna przez 4 lata. Po upływie tego czasu nie będziesz mógł używać karty. Jeśli Twoja karta zostanie unieważniona lub straci ważność, umowa zostanie rozwiązana i nie zostanie odnowiona.

Po upływie ważności karty (kart), nowa karta (karty) zostanie wydana automatycznie (pod warunkiem, że transakcje płatnicze zostały dokonane kartą i/lub poprzez konto Paysera w ciągu 90 dni przed upływem terminu ważności), poprzez wysłanie karty (kart) na podanyw systemie Dystrybutoraadres.

Jeśli chcesz, aby Twoja nowa Karta/y Płatnicza/e „Visa“ została/ły dostarczona/e na inny adres, musisz to zaznaczyć na swoim koncie w systemie Dystrybutora co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności Karty, zgodnie z instrukcjami podanymi w systemie Dystrybutora.

Wydanie i dostarczenie nowej karty (kart) jest obciążonestawką standardową, która jest automatycznie potrącana z konta Paysera, gdy odnawiasz kartę lub konto karty płatniczej „Visa“.

14. Czy istnieją limity wydatków na karcie płatniczej i koncie dla osób prywatnych „Visa“?

Możesz wydawać do wysokości środków, które posiadasz na koncie karty dla osób prywatnych „Visa“. Limity dotyczą również wypłat gotówki z bankomatów. Inne limity mogą dotyczyć kwoty wydatków i liczby transakcji, które możesz wykonać. Szczegóły znajdziesz w tabeli „Opłaty i limity" (dział 33) oraz na swoim koncie.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu transakcja zostanie dokonana z niewystarczającym saldem na Twojej karcie płatniczej dla osób prywatnych „Visa“, będziesz zobowiązany do zwrotu nam tej kwoty, chyba że będzie to wynikiem błędu sprzedającego, któremu dokonałeś płatności.

My lub, na nasze żądanie, Dystrybutor może odliczyć brakującą kwotę z każdej karty, którą połączyłeś z nami lub ze środków na Twoim koncie Paysera.
Brakująca kwota może też zostać potrącona ze środków, które później przelejesz na konto swojej karty płatniczej dla osób prywatnych „Visa“. Możemy zawiesić korzystanie z kart do czasu uzupełnienia brakującej kwoty.

15. Co zrobić, gdy moje konto zostało obciążone większą kwotą niż powinno, lub gdy została pobrana prowizja za transakcje, których nie rozpoznaję?

Jeśli zdecydujesz się zakwestionować transakcję dokonaną przy użyciu twojej karty, powinieneś najpierw skontaktować się ze sprzedawcą, ponieważ może to być najszybszy sposób rozwiązania problemu. Jeśli nie jesteś w stanie rozwiązać sporu ze sprzedawcą lub jeśli spór dotyczy jakiejkolwiek innej transakcji na Twoim koncie, powinieneś skontaktować się z Dystrybutorem niezwłocznie, ale nie później niż 13 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej.

W przypadku poinformowania Dystrybutora, że nie autoryzowałeś płatności na podstawie niniejszego Regulaminu, że podjąłeś wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony swoich danych osobowych, że Twoja karta jest przechowywana w bezpieczny sposób, że nie ujawniłeś nikomu swojego kodu PIN lub danych bezpieczeństwa i że nie wykonałeś żadnych nieautoryzowanych czynności, Dystrybutor na nasze żądanie:

(a) zwróci Ci kwotę nielegalnej płatności; i

(b) przywrócić stan konta do stanu, w jakim znajdowałoby się ono, gdyby nie dokonano nieautoryzowanej płatności.

Poza tymi zobowiązaniami my i nasz Dystrybutor nie ponosimy żadnej innej odpowiedzialności wobec Ciebie. W przypadku gdy dane odbiorcy płatności podane przez Ciebie są nieprawidłowe, nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie transakcji płatniczej, ale dołożymy wszelkich starań, aby odzyskać środki z transakcji płatniczej, a nasz Dystrybutor powiadomi Cię o wyniku.

Możesz wymagać zwrotu środków za transakcje, jeśli:

 • transakcja nie została zautoryzowana zgodnie z niniejszym Regulaminem, a Ty skontaktowałeś się z Dystrybutorem nie później niż 13 miesięcy od dnia, w którym dowiedziałeś się o nieautoryzowanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej;
 • to my jesteśmy odpowiedzialni za transakcję, która nie została wykonana lub została wykonana nieprawidłowo. W takich okolicznościach zwrócimy Ci kwotę transakcji płatniczej, która nie została wykonana lub została wykonana nieprawidłowo, a Dystrybutor przywróci saldo rachunku płatniczego do stanu, jaki istniałby, gdyby błędna transakcja płatnicza nie została wykonana. Zwrócimy Ci również: a) wszelkie prowizje bezpośrednie, za które jesteś odpowiedzialny oraz b) wszelkie odsetki, które jesteś zobowiązany zapłacić w wyniku niewykonanej lub nieprawidłowo wykonanej transakcji płatniczej; lub
 • dokładna kwota nie została określona w momencie autoryzacji wstępnie zatwierdzonej transakcji, a pobrana kwota jest wyższa niż można było racjonalnie oczekiwać, biorąc pod uwagę wcześniejsze schematy wydatków kartą oraz okoliczności transakcji. Zwrócimy pełną kwotę transakcji płatniczej lub podamy powody odmowy zwrotu kwoty transakcji płatniczej. Zwrot pieniędzy lub uzasadnienie odmowy nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wniosku o zwrot pieniędzy lub, w stosownych przypadkach, w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania wymaganych dodatkowych informacji. W takich okolicznościach wniosek o zwrot nie zostanie przyjęty, jeśli kwota transakcji została zaplanowana co najmniej 4 tygodnie przed datą transakcji lub jeśli wniosek zostanie złożony później niż 8 tygodni po obciążeniu Twojego konta kwotą transakcji.

16. A co z bezpieczeństwem?

Musisz zachować bezpieczeństwo swojej karty i danych logowania, nie ujawniać ich innym osobom i nie pozwalać im na ich używanie. Musisz zawsze chronić swoje dane bezpieczeństwa;: nigdy nie ujawniaj nikomu swojego kodu PIN ani danych bezpieczeństwa i nie przechowuj informacji o kodzie PIN razem z kartą, upewnij się, że masz legalne i aktualne oprogramowanie oraz aktualny program antywirusowy zainstalowany na swoim telefonie, komputerze i tablecie, których używasz, aby uzyskać dostęp do swojego konta z kartą płatniczą „Visa”, używaj swojej karty płatniczej „Visa” tylko do płacenia na sprawdzonych stronach internetowych i kontroluj saldo swojego konta z kartą płatniczą „Visa". Jeśli podejrzewasz, że osoby trzecie uzyskały lub mogą uzyskać dostęp do Twojego kodu PIN lub danych bezpieczeństwa, niezwłocznie powiadom Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora. Dane bezpieczeństwa obejmują nazwę użytkownika i hasło używane do logowania się na konto lub na inne strony internetowe, na których przechowywane są informacje o Twojej karcie lub koncie.

17. Co zrobić, jeśli moja karta płatnicza dla osób prywatnych „Visa“ została zgubiona lub skradziona albo jeśli informacje o moim koncie trafiły do wiadomości innych osób?

Jeżeli Twoja karta płatnicza dla osób prywatnych „Visa“ została zgubiona lub skradziona, lub jeżeli podejrzewasz, że ktoś inny mógł uzyskać dostęp do Twojego kodu PIN lub danych bezpieczeństwa lub podłączyć się do Twojego konta bez Twojej zgody, musisz natychmiast powiadomić o tym Dystrybutora, dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora z numeru telefonu powiązanego z Twoim kontem Paysera lub logując się na swoje konto na stronie internetowej lub w aplikacji mobilnej Dystrybutora. Opłaty za połączenia będą naliczane według standardowych stawek krajowych. Używanie Twojej karty zostanie natychmiast zawieszone, a konto Twojej karty płatniczej „Visa” zostanie zablokowane. Jeśli zgłosisz zgubienie karty, a później ją odnajdziesz, nie będziesz mógł dalej korzystać z karty. Przetnij kartę na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip.

Na Twój wniosek skierowany do Dystrybutora oraz po dostarczeniu przez Ciebie informacji i wykonaniu innych wymaganych czynności, my lub, na nasz wniosek, Dystrybutor, przeprowadzimy dochodzenie w sprawie wszelkich spornych transakcji oraz wszelkich przypadków niewłaściwego użycia Twojej Karty lub Konta.

Jeśli dochodzenie wykaże, że autoryzowałeś sporną transakcję lub działałeś w złej wierze lub w wyniku rażącego zaniedbania (np. nie zachowując swojej karty, danych bezpieczeństwa lub kodu PIN lub nie powiadamiając Dystrybutora natychmiast po uzyskaniu informacji o utracie, kradzieży lub nieautoryzowanym użyciu karty lub konta), kwota transakcji nie zostanie Ci zwrócona, a Ty będziesz w pełni odpowiedzialny za wszystkie straty poniesione w wyniku nieautoryzowanego użycia Twojej karty lub konta

Jeśli dochodzenie wykaże, że użytkownik nie działał w sposób nieuczciwy ani nie dopuścił się rażącego zaniedbania, jego maksymalna strata lub odpowiedzialność wobec nas i naszego Dystrybutora z tytułu jakiejkolwiek nieautoryzowanej transakcji będzie ograniczona do 50 euro, a my lub, na naszą prośbę, Dystrybutor zwróci środki pieniężne pochodzące z transakcji tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż do końca następnego dnia roboczego następującego po dniu, w którym zostaliśmy powiadomieni.

18. Czy możecie zablokować transakcję bez mojej zgody?

Możemy, według własnego uznania lub na wniosek Dystrybutora, odmówić realizacji transakcji w następujących przypadkach:

 • jeśli mamy uzasadnione wątpliwości co do bezpieczeństwa Twojej karty lub konta lub podejrzewamy, że Twoja karta lub konto są używane nielegalnie lub do nielegalnych celów;
 • jeżeli w momencie dokonywania transakcji na koncie Twojej karty płatniczej „Visa“ nie ma wystarczających środków na pokrycie kwoty transakcji i wszelkich stosowanych opłat;
 • Jeśli twoje konto ma ujemne saldo;
 • jeśli mamy powody sądzić, że użytkownik nie przestrzega niniejszego Regulaminu przy korzystaniu z Karty lub Konta;
 • jeśli uważamy, że transakcja jest podejrzana lub niezgodna z prawem (na przykład, jeśli uważamy, że transakcja jest dokonywana w nielegalnym celu); lub
 • z powodu błędów, wadliwego działania (mechanicznego lub innego) lub odmowy realizacji transakcji przez sprzedawcę, procesora płatności lub systemy płatności, takie jak „Visa“.

W przypadku odrzucenia transakcji Dystrybutor niezwłocznie powiadomi Cię o tym fakcie i poinformuje o przyczynach, chyba że obowiązujące prawo wymaga, aby powód odrzucenia transakcji nie został ujawniony. Możesz skorygować wszelkie posiadane przez nas informacje, które mogły spowodować odrzucenie transakcji, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora.

Karta płatnicza „Visa“ może również zostać na stałe zablokowana i zawieszona, jeśli 3 (trzy) razy z rzędu wprowadzisz nieprawidłowy kod PIN w bankomacie lub punkcie sprzedaży.

Możemy tymczasowo zawiesić korzystanie z karty z ważnych powodów (prace konserwacyjne lub programistyczne, zmiana oprogramowania itp.).

19. Czy mogę zrezygnować z konta karty płatniczej „Visa“ i karty dla osób prywatnych?

Masz prawo zrezygnować z konta i karty płatniczej „Visa“ w ciągu 14 dni od daty założenia konta bez żadnych restrykcji. W takim przypadku Dystrybutor zwróci Ci uiszczone przez Ciebie opłaty za wydanie karty. W przypadku poniesienia przez Dystrybutora kosztów związanych z zamówieniem Karty w Twoim imieniu, Dystrybutor ma prawo potrącić z Twojego konta opłatę za anulowanie karty. Możesz również anulować kartę po upływie 14 dni, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora, w aplikacji mobilnej lub na stronie internetowej, w tym wypadku będą miały zastosowanie opłaty określone w tabeli „Opłaty i limity" (dział 33). W przypadku unieważnienia karty musisz przeciąć ją na pół przez pole podpisu, pasek magnetyczny i chip.

Wszystkie opłaty i prowizje zostaną rozdzielone do czasu rozwiązania umowy, a wszelkie opłaty i prowizje uiszczone z góry zostaną proporcjonalnie zwrócone. Nie będziesz mieć prawa do zwrotu pieniędzy, które już wydałeś na autoryzowane transakcje, oczekujące lub jakiekolwiek opłaty za korzystanie z karty lub rachunku przed anulowaniem lub wygaśnięciem karty lub rachunku.

20. Czy moje konto karty płatniczej dla osób prywatnych „Visa“ może zostać zlikwidowane?

My lub, na nasze życzenie, Dystrybutor możemy usunąć Twoje konto i rozwiązać niniejszą Umowę z zachowaniem co najmniej dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Możliwe powody anulowania umowy:

 • umowa lub karta wygasają;
 • Naruszasz ważne postanowienie umowy lub wielokrotnie naruszasz umowę i nie usuwasz usterek w terminie;
 • Twoje działania zagrażają naszym pracownikom lub agentom; lub;
 • nie płacisz stosownych opłat lub nie pokrywasz ujemnego salda karty.

My lub, na nasze żądanie, Dystrybutor możemy również niezwłocznie unieważnić kartę lub zablokować konto Twojej karty płatniczej „Visa“, jeśli:

 • podejrzewamy nieuprawnione użycie Twojej karty lub konta albo oszustwo;
 • w innych wypadkach związanych z bezpieczeństwem;
 • jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z wymogami prawnymi;
 • jeśli nie uiszczasz opłat mających zastosowanie do Ciebie lub nie pokrywasz ujemnego salda na karcie; lub
 • istnieją inne powody dla takiego działania zgodnie z prawem lub Ogólną Umową o Usługach Płatniczych.

My lub, na nasz wniosek, Dystrybutor możemy również ograniczyć dostęp do Twojej karty i/lub konta, jeśli uznamy, że te instrumenty mogą zostać wykorzystane do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, oszustwa lub innych celów przestępczych. Jeśli będziemy zmuszeni do podjęcia takich działań, przedstawimy wyjaśnienie (jeśli to możliwe), dlaczego takie działania muszą być podjęte, chyba że prawo będzie wymagało inaczej.

W takich okolicznościach musisz poinformować Dystrybutora o kolejnych krokach z saldem konta. Musisz to zrobić w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania naszego zawiadomienia o zamknięciu konta.

21. Czy mogę odzyskać środki, które przelałem na swoje konto?

Możesz wyczyścić saldo na swoim rachunku poprzez wydatki i wypłaty z bankomatów lub przelewając środki na inny rachunek. Sprawdź obowiązujące opłaty w Tabeli „Opłaty i limity" (dział 33).

Alternatywnie możesz skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora i poprosić o zwrot środków na Twoim koncie, informując o zniszczeniu karty poprzez jej pocięcie. Upoważnimy Dystrybutora do bezpłatnego przekazania środków na Twoim koncie, chyba że:

 • Żądasz zapłaty przed rozwiązaniem lub wygaśnięciem tej umowy;
 • Wypowiadasz tę umowę przed uzgodnioną datą rozwiązania lub wygaśnięcia; lub
 • Żądasz zapłaty po upływie ponad roku od rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy.

W takich przypadkach stosuje się dodatkową opłatę (patrz tabelę „Opłaty i limity" (dział 33)). We wszystkich innych przypadkach nie ma dopłaty za wykup pieniądza elektronicznego. Przy wykupie pieniądza elektronicznego za transfer lub wypłatę pieniędzy zapłacisz standardową opłatę, która zależy od wybranej przez Ciebie metody transferu i/lub wypłaty pieniądza elektronicznego. Obowiązują standardowe opłaty Paysera za przelewy/wypłaty.

Środki na twoim koncie nie zostaną zwrócone, jeśli zażądasz zwrotu po upływie ponad sześciu lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej umowy.

Wszystkie środki zostaną zwrócone w euro na wybrane przez Ciebie konto bankowe. Zarówno my, jak i nasz Dystrybutor zastrzegamy sobie prawo do zażądania od Ciebie przedstawienia dowodu, że konto bankowe należy do Ciebie, zanim dokonamy wpłaty na to konto. W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych nasz Dystrybutor może poprosić Cię o dostarczenie pewnych informacji, takich jak np. dokumenty tożsamości, zanim będziemy mogli zrealizować Twoją prośbę o zwrot pieniędzy. Jeśli z przyczyn niezależnych od nas i naszego Dystrybutora nie będzie możliwe dokonanie zwrotu na wskazane przez Ciebie konto, zostaniesz o tym niezwłocznie poinformowany. Dystrybutor poprosi Cię wówczas o podanie alternatywnego konta lub dodatkowych informacji niezbędnych do dokonania zwrotu/płatności.

.

Dział 28 określa okoliczności, w których nie dokonujemy zwrotu pieniędzy.

22. Czy pieniądze na moim koncie karty płatniczej dla osób prywatnych „Visa“ są tak samo chronione jak na moim koncie bankowym?

Konto i powiązana z nim karta są produktami pieniądza elektronicznego i chociaż nasza działalność jest nadzorowana przez Bank Litewski, nie są one objęte Funduszem Ubezpieczeń Depozytów Republiki Litewskiej. Nie istnieje żaden inny plan rekompensaty, który pokrywałby straty związane z Kontem i powiązaną z nim kartą. Zapewniamy jednak, że wszelkie środki otrzymane przez Ciebie będą przechowywane na oddzielnym rachunku, tak aby w przypadku naszej niewypłacalności Twoje środki były chronione przed roszczeniami naszych wierzycieli.

23. Jak złożyć zażalenie?

Jeśli jesteś niezadowolony ze swojej karty lub konta albo ze sposobu ich obsługi, możesz skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta Dystrybutora, aby zbadać swoją sytuację. Wszystkie skargi zostaną rozpatrzone szybko i uczciwie.

Dystrybutor odpowie na wszelkie pytania dotyczące Twojej reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub listu poleconego. Odpowiedź zostanie udzielona w ciągu 15 dni roboczych od otrzymania reklamacji. Jeśli udzielenie odpowiedzi w tym terminie nie jest możliwe, Dystrybutor prześle odpowiedź tymczasową, a pełną odpowiedź w ciągu 35 dni roboczych.

Jeśli jako użytkownik nie jesteś zadowolony z odpowiedzi, możesz skontaktować się z organem rozpatrującym skargi użytkowników – Bank Litwy wypełniając formularz zgłoszeniowy i wysyłając go na adres znajdujący się na stronie internetowej organu rozpatrującego skargi.

24. Co robić, jeśli moje dane uległy zmianie?

Powinieneś jak najszybciej poinformować Dystrybutora o wszelkich zmianach w swoim nazwisku, adresie, numerze telefonu lub adresie e-mail. Dystrybutor będzie korzystał z najbardziej aktualnych danych kontaktowych podanych przez ciebie, aby kontaktować się z tobą w sprawach związanych z kontem. Każda wiadomość e-mail lub SMS wysłana do użytkownika będzie uznana za otrzymaną w momencie jej wysłania. Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności, jeśli informacja nie dotrze do Ciebie, gdyż nie powiadomiłeś Dystrybutora o zmianie swoich danych.

25. Jak przetwarzane są moje dane osobowe?

Jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych, które wykorzystujemy w celu otwarcia, administrowania i zarządzania Twoim kontem oraz świadczenia Ci usług płatniczych. Zgadzasz się zezwolić nam na dostęp, przetwarzanie i przechowywanie wszelkich informacji dostarczonych przez Ciebie Dystrybutorowi w celu umożliwienia nam świadczenia Ci usług płatniczych lub wykonania niniejszej Umowy w inny sposób. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Dystrybutor będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, przeczytaj naszą Politykę prywatności.Możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie tych danych, zamykając swoje konto.

26. Czy niniejsze Warunki mogą ulec zmianie?

Możemy zmienić niniejsze Warunki, powiadamiając Cię przez Dystrybutora pocztą elektroniczną lub w inny uzgodniony sposób, co najmniej 2 miesiące przed wprowadzeniem zmian. Uznaje się, że użytkownik zaakceptował zmiany. Jeśli nie zgadzasz się na zmiany, musisz powiadomić o tym Dystrybutora, zanim zmiany wejdą w życie. W takim przypadku Dystrybutor poinformuje nas o braku zgody na zmiany, a my natychmiast zamkniemy Twoje konto. Jeśli zdecydujesz się zamknąć swoje konto w ten sposób, upoważnimy Dystrybutora do bezpłatnego zwrotu Ci wszelkich środków pozostałych na Twoim koncie.

Najnowsza wersja Regulaminu, jak również wszelkie powiadomienia o przyszłych zmianach, są zawsze dostępne na stronie internetowej Dystrybutora. Należy regularnie sprawdzać stronę internetową Dystrybutora i swoje konto, aby otrzymać w odpowiednim czasie powiadomienie o zmianach.

27. W jakich przypadkach karta płatnicza „Visa“ i konto dla osób prywatnych mogą nie działać?

Funkcjonowanie Twojej karty lub konta może być czasami zakłócone, na przykład z powodu prac modernizacyjnych systemu. W takich przypadkach możesz nie mieć możliwości:

 • płacić za zakupy kartą lub wypłacić pieniędzy z bankomatów i/lub
 • otrzymać informacji o środkach na koncie i/lub ostatnich transakcjach.

Ponadto, podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, my i nasz Dystrybutor nie możemy zagwarantować, że Twoja karta zostanie zaakceptowana przez sprzedawcę lub że wszystkie Twoje transakcje zostaną zaakceptowane. Może to być spowodowane błędem systemu, przyczynami niezależnymi od nas i naszego Dystrybutora, wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, zawieszeniem, ograniczeniem lub zamknięciem Twojego konta lub odmową jego wymiany zgodnie z niniejszym Regulaminem.

28. Nasza odpowiedzialność

Jeśli my i/lub nasz Dystrybutor nieprawidłowo potrącimy środki z twojego konta, my lub, na nasz wniosek, Dystrybutor będziemy zobowiązani do zwrotu tych środków. Jeżeli w późniejszym czasie okaże się, że zwrócona kwota została faktycznie prawidłowo pobrana, my lub, na naszą prośbę, nasz Dystrybutor może potrącić tę kwotę z salda Twojego konta, stosując opłatę. Jeśli nie masz wystarczających środków na swoim koncie, musisz zwrócić kwotę określoną przez Dystrybutora natychmiast na żądanie.

Jeśli nieautoryzowane transakcje mają miejsce po tym, jak powiadomiłeś Dystrybutora o utracie, kradzieży, uszkodzeniu lub nieautoryzowanym użyciu Twojej karty lub konta, a Ty nie działałeś w złej wierze i nie naruszyłeś niniejszych Warunków, odpowiedzialność spoczywa na nas.

.

My i nasz Dystrybutor nie ponosimy odpowiedzialności:

 • w każdym przypadku, gdy sprzedawca odmówi przyjęcia Twojej karty;
 • za przerwę, zakłócenie lub pogorszenie jakości usług świadczonych przez nas, naszego Dystrybutora lub jakąkolwiek osobę trzecią, z której usług korzystamy my i nasz Dystrybutor w ramach wykonywania naszych zobowiązań;
 • za odmowę potwierdzenia transakcji;
 • za anulowanie lub zawieszenie korzystania z Twojej karty lub konta;
 • za wszelkie straty poniesione przez Ciebie w wyniku niemożności użycia Twojej karty lub dostępu do Twojego konta z powodu awarii;
 • za wszelkie bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody, które możesz ponieść, w tym utratę dochodu, reputacji, możliwości lub przewidywanych oszczędności, w wyniku korzystania lub niemożności korzystania z Twojej karty, aplikacji mobilnej, strony internetowej lub konta, w całości lub w części, lub w wyniku korzystania z Twojej karty lub konta przez jakąkolwiek osobę trzecią (z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo wymaga inaczej);
 • z powodu jakości, bezpieczeństwa, legalności lub jakiegokolwiek innego aspektu jakichkolwiek towarów lub usług zakupionych przy użyciu Twojej karty; oraz
 • wszelkie nietypowe i nieprzewidziane okoliczności pozostające poza kontrolą naszą i naszego Dystrybutora, niezależnie od tego, co się wydarzy.

W ramach świadczenia usług SMS Dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za zaginione, opóźnione lub niedostarczone wiadomości, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy techniczne, komputerowe, internetowe, telefoniczne, kablowe, elektroniczne, związane z oprogramowaniem, sprzętem, transmisją, połączeniem, stroną internetową lub innym dostępem, które mogą zakłócić korzystanie z usług SMS.

Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie wyłącza odpowiedzialności za śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem, oszustwem lub wprowadzeniem w błąd, ani żadnej odpowiedzialności nałożonej przez prawo, która nie może być wykluczona lub zmieniona za zgodą stron.

.

29. Jakie opłatami zostanę obciążony/a (oprócz wymienionych w dziale 33)?

Dystrybutor może obciążyć Użytkownika uzasadnionymi kosztami poniesionymi w celu uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z jego Karty lub Konta oraz odzyskania wszelkich kwot należnych w związku z jego działalnością, w przypadku gdy Użytkownik:

 • używał karty lub konta do nielegalnych działań;
 • korzystał z karty lub konta w sposób niezgodny z niniejszymi Warunkami; lub
 • dopuścił się rażącego zaniedbania, na przykład nie stosując się do instrukcji bezpieczeństwa umieszczonych na karcie lub kodzie PIN lub nie powiadamiając niezwłocznie Dystrybutora, gdy Twoja karta została zgubiona, skradziona lub użyta przez inną osobę, lub gdy bezpieczeństwo Twojego konta zostało naruszone.

W takich okolicznościach środki z transakcji nie podlegają zwrotowi, a my lub, na nasz wniosek, Dystrybutor będziemy uprawnieni do potrącenia od użytkownika uzasadnionych kosztów poniesionych w celu zawieszenia korzystania przez użytkownika z karty lub rachunku karty płatniczej „Visa” oraz odzyskania wszelkich kwot należnych w związku z działalnością użytkownika.

Pod warunkiem, że użytkownik nie wykorzystał swojej karty lub konta do nielegalnych działań, nie dopuścił się zaniedbania i postępował zgodnie z niniejszym Regulaminem, maksymalna kwota, jaką może być zobowiązany zapłacić w związku z nieautoryzowaną transakcją dokonaną przy użyciu zgubionej lub skradzionej karty lub danych przed powiadomieniem Dystrybutora, wynosi 50 euro.

Ponadto my lub, na nasze życzenie, Dystrybutor, możemy naliczyć dodatkowe opłaty, jeśli będziemy musieli ręcznie przetworzyć płatność lub poprawić błąd spowodowany z Twojej winy lub przez zaniechanie.

30. Czy mam prawo udzielać dostępu dostawcom stron trzecich?

Użytkownik może zapewnić regulowanym dostawcom usług osób trzecich (w tym dostawcom usług w zakresie informacji o rachunku oraz dostawcom usług w zakresie inicjowania płatności) dostęp do swojego rachunku karty płatniczej „Visa” w celu dokonywania płatności, uzyskania informacji o stanie rachunku lub uzyskania informacji o poprzednich transakcjach.

Przed udzieleniem dostępu dostawcom strony trzeciej, musisz:

a) zapewnić, że dostawcy strony trzeciej są należycie upoważnieni i mają wszystkie niezbędne uprawnienia;
b) zweryfikować poziom dostępu, jaki przyznajesz, jak Twoje konto będzie wykorzystywane i w jakim zakresie Twoje dane będą przekazywane stronom trzecim; oraz
c) zapoznać się ze swoimi obowiązkami i prawami wynikającymi z umowy z dostawcą strony trzeciej, w szczególności z prawem do wycofania zgody na dostęp do Twojego konta.

Możemy odmówić dostawcy strony trzeciej dostępu do Twojego konta, jeśli Dystrybutor ma wątpliwości co do legalności dostępu lub wykorzystania dostępu.

My i nasz Dystrybutor nie jesteśmy odpowiedzialni i nie bierzemy udziału w zawieraniu jakichkolwiek umów między użytkownikiem a firmą dostawcy strony trzeciej. Z zastrzeżeniem wszelkich praw przysługujących użytkownikowi do zwrotu pieniędzy zgodnie z niniejszym Regulaminem, ani my, ani nasz Dystrybutor nie ponosimy odpowiedzialności za:

a) wszelkie szkody, wynikające z korzystania z dostawcy strony trzeciej i zawarcia Umowy z dostawcą strony trzeciej; oraz
(b) wszelkie działania podjęte przez dostawcę strony trzeciej w celu zawieszenia lub zaprzestania korzystania z usług przez użytkownika oraz wszelkie wynikające z tego szkody.

31. Czy mogę przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków na inne osoby?

Nie możesz przenieść żadnych praw ani obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na inną osobę bez uprzedniej pisemnej zgody nas lub naszego Dystrybutora. My i nasz Dystrybutor możemy przenieść korzyści i obciążenia wynikające z niniejszych Warunków na dowolną inną osobę w dowolnym momencie, informując Cię o tym z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. Jeśli to zrobimy, nie będzie to miało wpływu na Twoje prawa.

32. Obowiązujące ustawodawstwo

Niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z prawem Republiki Litewskiej i będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów Republiki Litewskiej.

33. Jakie obowiązują opłaty i limity?

Opłaty i limity są zawsze podawane na Dystrybutorastronie internetowej.

34. Jak są przechowywane moje środki?

Należy pamiętać, że karta płatnicza „Visa” i konto dla osób prywatnych są produktami pieniądza elektronicznego i chociaż nasza działalność jest nadzorowana przez Bank Litwy, nie są one objęte Funduszem Ubezpieczeń Depozytów Republiki Litewskiej. Zapewniamy jednak, że wszystkie środki otrzymane przez Ciebie będą przechowywane na oddzielnym rachunku, tak aby w mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności spółki UAB „Finansinės paslaugos „Contis“ Twoje środki były chronione przed roszczeniami naszych wierzycieli.

Państwa karta płatnicza „Visa“ i konto są dostarczane przez UAB „Finansinės paslaugos „Contis“, która jest upoważniona przez Bank Litwy do emisji pieniądza elektronicznego (kod spółki – 304406236) i jest członkiem „Visa“, z siedzibą przy Gedimino pr. 20, Wilno, Litwa.