Opłaty za usługi związane z kartą płatniczą Paysera

Zarządzanie kartą

Wszystkie zazwyczaj stosowane usługi kartowe są świadczone, chyba że nie ma możliwości technicznych lub takie usługi w sposób nieuzasadniony podniosłyby cenę karty, ponieważ większość usług kartowych najczęściej jest świadczona po cenie kosztów własnych, czyli opłat, którymi jesteśmy obciążani przez naszych partnerów.

Usługa Cena
Wydanie karty dla klientów indywidualnych BEZPŁATNIE dla ukraińskich klientów

3,00 - 20,00 EUR
Wydanie karty biznesowej 5,00 EUR
Dostawa karty W zależności od wybranego sposobu dostawy (+opłata za wydanie karty)
Wydanie karty w trybie pilnym Usługa niedostępna
Aktywacja karty (tylko internetowo) Bezpłatnie
Opłata miesięczna za pierwszą posiadaną kartę (pobierane z góry za nadchodzący miesiąc) 1,00 EUR
Opłata miesięczna za drugą (i każdą kolejną) kartę (jeśli jest powiązana z tym samym rachunkiem co pierwsza) Bezpłatnie
Odwołanie zamówienia karty albo zrezygnowanie z już zamówionej 3,00 EUR
Rezygnacja z aktywnej karty Bezpłatnie
Zamiana karty (w przypadku utraty) Opłata taka sama, jak podczas zamawiania pierwszej karty
Rozliczanie się w EUR w sklepach w krajach UE Bezpłatnie
Rozliczanie się w BGN w sklepach w Bułgarii Bezpłatnie
Rozliczanie się w sklepach w krajach UE w innej walucie 0,10 EUR + 0,70 %*
Rozliczanie się w sklepach w krajach spoza UE w innej walucie 0,10 EUR + 1,20 %*
Dochodzenie z inicjatywy klienta w sprawie odzyskania nieprawidłowych płatności (nie dotyczy awarii bankomatu)
Obecnie nie stosuje się
15,00 EUR
Ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków Usługa niedostępna
Karta z indywidualnym wzorem graficznym Usługa niedostępna

Operacje gotówkowe w bankomatach

Usługa Opłata
Wypłaty gotówkowe w państwach UE (strefa euro) w EUR1,00 EUR
Wypłata gotówki w Bułgarii w BGN1,00 EUR
Wypłata gotówkowa w państwach UE w walutach innych niż EUR lub w EUR w państwach UE spoza strefy euro1,00 EUR + 1,80 %
Wypłata gotówki w krajach spoza UE we wszystkich walutach<*/td> 1,50 EUR + 1,80 %*
Depozyt gotówkowyNot applicable
sprawdzanie bilansu0,30 EUR

Limity na operacje

Usługa Opłata
Maksymalna kwota transakcji dla jednego dnia 10 000 EUR
Maksymalna kwota wypłaty gotówki 600 EUR**
Płatności na automatycznych stacjach paliw na Litwie, Łotwie i w Estonii

*Prowizja za wymianę waluty w procentach od kursu Visa.

** Maksymalna dzienna kwota wypłat gotówki przy użyciu karty Visa może zostać zwiększona do 2 000 EUR. Aby zwiększyć limit wypłat kartą, skontaktuj się z Obsługą Klienta

Dodatkowe informacje

  • Okres ważności karty – 4 lata.
  • Kod kreskowy na karcie jest używany do zasilenia konta w punktach obsługi klienta partnerów na Litwie.
  • Po wygaśnięciu ważności, nowa karta jest zamawiana automatycznie, jeżeli w ciągu ostatnich trzech miesięcy była wykonana przynajmniej jedna operacja kartą.
  • Wydawca Karty – Contis Financial Services LTD, adres siedziby: Navigation House, Belmont Wharf, Skipton, North Yorkshire, BD23 1RL, Anglia, kod podmiotu prawnego: 06085862, posiada licencję instytucji pieniądza elektronicznego (numer rejestracji 900025), wydaną przez właściwy organ nadzoru - Financial Conduct Authority (FCA).