Pdf
Wróć do spisu treści

Polityka prywatności dot. karty płatniczej „Visa“

„Contis Financial Services Limited“ lub UAB „Finansinės paslaugos „Contis““ („my“, „nas“ lub „nasz/nasza/nasze“) zobowiązuje się do ochrony i poszanowania Twojej prywatności.

Niniejsza polityka, wraz z naszymi warunkami korzystania z rachunku karty płatniczej Visa oraz innych dokumentów, o których mowa w tych przepisach, określa podstawy, na jakich będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które zbieramy od Ciebie lub na Twój temat w witrynie Paysera („Witryna”), w aplikacji mobilnej Paysera („Aplikacja”) lub komunikując się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub pocztą.

Będziemy administratorami danych osobowych, które przekazujesz lub zbierzemy na Twój temat, dlatego musimy zdecydować, w jaki sposób będziemy przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe oraz informować Cię o informacjach zawartych w niniejszej polityce. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zrozumieć nasze podejście do Twoich danych osobowych i sposobu ich przetwarzania. Firma „Contis“, która będzie administratorem Twoich danych osobowych, zostanie wskazana w regulaminie Twojego konta.

Dane te może nam przekazać nasz klient „Paysera LT“, UAB, którego Witryna lub Aplikacja może być używana do ubiegania się o konto i która świadczy niektóre usługi związane z kontem. „Paysera LT“, UAB jest niezależnym administratorem danych, działającym również jako podmiot przetwarzający nasze dane. Więcej informacji na temat rodzaju danych osobowych, które przekazujemy klientowi i sposobu ich wykorzystania, znajduje się w sekcji dotyczącej przekazywania danych w niniejszej polityce. Zalecamy również zapoznanie się z polityką prywatności klienta dostępną w Witrynie i Aplikacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań informacje kontaktowe, dotyczące sposobu skontaktowania się z nami, znajdują się na końcu niniejszej polityki w dziale „Skontaktuj się z nami”.

Zapewnienie zgodnego z prawem wykorzystania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać tylko wtedy, gdy będziemy mieli do tego uzasadnioną podstawę. Będziemy wykorzystywać Twoje dane tylko:

 1. gdy będą potrzebne do zawarcia i/lub realizowania umowy z Tobą (na przykład, aby założyć konto i świadczyć dla Ciebie nasze usługi);
 2. gdy będzie to niezbędne do realizacji uzasadnionych celów naszej działalności i gdy nie wpłynie to w istotny sposób na Twoje interesy, prawa lub wolności. Na przykład, gdy odwiedzasz naszą Witrynę lub korzystasz z Aplikacji, możemy zbierać informacje techniczne o Tobie, aby Twoja Witryna lub Aplikacja była wygodniejsza w użyciu. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami w sposób podany poniżej;
 3. kiedy będziemy realizowali swoje zobowiązania prawne. Na przykład przekazując informacje o osobach zamieszanych w oszustwa i przeprowadzając kontrolę w zakresie zapobiegania praniu brudnych pieniędzy;
 4. w przypadku wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez nas Twoich danych, na przykład gdy zechcesz na swój adres e-mail otrzymywać nasz biuletyn informacyjny.

Więcej informacji o tym, w jaki sposób będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, znajduje się w poniższych działach.

Gromadzone przez nas informacje i sposób ich wykorzystywania

Gdy ubiegasz się o założenie konta

Aby założyć konto w Witrynie lub za pomocą Aplikacji, musisz podać nam niektóre lub wszystkie z następujących informacji:

 • imię i nazwisko;
 • adres zamieszkania (obecny i poprzedni);
 • nazwę firmy;
 • adres firmy;
 • datę urodzenia;
 • płeć;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numery telefonu;
 • numery dokumentów tożsamości, takich jak paszport, prawo jazdy czy dowód osobisty;
 • swoje zdjęcie.

Informacje te wykorzystamy w celu przetworzenia Twojego wniosku i, jeśli Twój wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, do założenia Twojego konta i zarządzania nim oraz dostarczania żądanych produktów lub usług. W przypadku otrzymania Twojej zgody na Twój adres e-mail będziemy wysyłać biuletyny informacyjne.

Bez podania tych informacji założenie konta czy zamawianie naszych produktów lub usług będzie niemożliwe.

Informacje te może nam przekazać klient, po ich otrzymaniu staniemy się ich administratorem.

Kontrola dotycząca oszustw i prania brudnych pieniędzy

Abyśmy mogli przetworzyć Twój wniosek i przed realizacją Twojego zamówienia oraz przed dostarczeniem Ci usług, towarów lub finansowania, wykorzystamy podane przez Ciebie informacje podane w celu założenia dla Ciebie konta, przeprowadzimy kontrolę pod kątem oszustw i prania brudnych pieniędzy oraz w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom ds. zapobiegania oszustwom. Taką kontrolę będziemy przeprowadzać regularnie, dopóki będziesz naszym klientem.

My i organy ds. zapobiegania oszustwom przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz w celu ustalenia tożsamości, aby chronić swoją działalność i przestrzegać obowiązujących nas przepisów. Takie przetwarzanie jest wymogiem umownym, związanym ze świadczonymi dla Ciebie usługami lub finansowaniem.

My i organy ds. zapobiegania oszustwom możemy również przyznać organom ścigania prawo dostępu do danych osobowych użytkownika i korzystania z nich w celu zapobiegania przestępstwom, ich wykrywania oraz prowadzenia dochodzeń.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych przez organy ds. zapobiegania oszustwom może się różnić, a jeśli okaże się, że stwarzasz potencjalne ryzyko oszustwa lub prania brudnych pieniędzy, Twoje dane mogą być przechowywane przez maksymalnie sześć lat.

Decyzje zautomatyzowane

Decyzje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych mogą być podejmowane automatycznie. Oznacza to, że możemy automatycznie stwierdzić, iż stwarzasz ryzyko oszustwa lub prania brudnych pieniędzy, jeżeli:

 • w trakcie przetwarzania danych okaże się, że Twoje zachowanie jest typowe dla oszustów lub osób piorących brudne pieniądze lub nie zgadza się z wcześniej przesłanymi przez Ciebie danymi; lub
 • wyjdzie na jaw, że specjalnie zataiłeś swoją prawdziwą tożsamość.

Aby skorzystać ze swoich praw dotyczących decyzji zautomatyzowanych, skontaktuj się z nami w następujący sposób.

Konsekwencje przetwarzania

Jeśli my lub organ ds. zapobiegania oszustwom stwierdzimy, że stwarzasz ryzyko oszustwa lub prania brudnych pieniędzy, możemy odmówić świadczenia usług lub finansowania lub zaprzestać świadczenia usług, które są dla Ciebie obecnie świadczone.

Wpis o potencjalnym ryzyku oszustwa lub prania brudnych pieniędzy będzie chroniony przez organy ds. zapobiegania oszustwom, więc inne instytucje mogą odmówić świadczenia usług, finansowania lub zatrudnienia. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na jeden z niżej opisanych sposobów.

Poza opisanym powyżej zautomatyzowanym przetwarzaniem nie będziemy podejmować w pełni zautomatyzowanych decyzji z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.

Po skontaktowaniu się z nami

Po skontaktowaniu się z nami będziesz musiał podać swoje dane osobowe, abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość i zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych przed ujawnieniem Ci informacji. Nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje zapytanie czy wniosek, dopóki nie dostarczysz żądanych informacji. Możemy również zbierać inne dane osobowe, które zdecydujesz się nam przekazać we współpracy z nami. Podane przez Ciebie dane osobowe wykorzystamy wyłącznie do przetworzenia Twojej prośby czy wniosku.

Sposób, cel i podstawa prawna wykorzystywania Twoich danych

Twoje dane osobowe wykorzystujemy do różnych celów związanych z tym, jak korzystasz z konta i usług. Wykorzystamy je tylko wtedy, gdy będziemy mieli ku temu podstawę prawną. Będziemy wykorzystywać Twoje dane tylko:

 1. kiedy będą potrzebne do zawarcia i/lub realizacji umowy z Tobą. Na przykład w przypadku założenia konta i świadczenia usług płatniczych;
 2. gdy będzie to niezbędne dla uzasadnionych celów naszej działalności, gdy nie wpłynie to w istotny sposób na Twoje interesy, prawa lub wolności. Na przykład, aby usprawnić przetwarzanie Twoich płatności i zarządzanie nimi;
 3. abyśmy mogli realizować nasze zobowiązania prawne. Na przykład przekazując informacje o osobach zamieszanych w oszustwa i przeprowadzając kontrolę prania brudnych pieniędzy.

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 • w celu założenia Twojego konta i zarządzania nim;
 • do przetwarzania transakcji płatniczych z i na Twoje konto;
 • w celu przeprowadzenia niezbędnej weryfikacji Twojej tożsamości i monitorowania, czy nie dokonujesz oszustw korzystając ze swojego konta;
 • zachęcając do korzystania ze swojego konta;
 • w celu komunikacji z Tobą i zapewnienia Ci obsługi;
 • aby w razie potrzeby udostępniać informacje naszym dostawcom i stronom trzecim (takim jak instytucje bankowe, pośrednicy płatności i operatorzy kart).

W tabeli znajdziesz więcej informacji o celach, w jakich wykorzystujemy Twoje dane, a także o sposobach ich zbierania oraz podstawie prawnej, zgodnie z którą wykorzystujemy te dane.

CEL
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

założenie Twojego konta i zarządzanie nim

 • wnioskowanie o założenie Twojego konta;
 • administrowanie i zarządzanie Twoim kontem;
 • przechowywanie informacji osobowej Twojego konta.

Wypełnianie zobowiązań określonych w umowie, dostarczając Ci faktury i świadcząc inne usługi.

Nasze uzasadnione interesy związane z obsługą i ulepszaniem usług, które dla Ciebie świadczymy.

Nasz prawny obowiązek przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Identyfikacja i weryfikacja oszustw

 • weryfikacja Twojej tożsamości i zgoda na korzystanie z Twojego konta i karty.

Wypełnianie zobowiązań określonych w umowie, dostarczając Ci faktury i świadcząc inne usługi.

Nasze uzasadnione interesy w zakresie obsługi i ulepszania usług, które dla Ciebie świadczymy, oraz zapobieganie przestępstwom finansowym.

Nasz prawny obowiązek przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Ułatwienie korzystania przez Ciebie z konta i karty

 • zarządzanie Twoimi operacjami finansowymi (np. płatnościami, zwrotami, cashbackiem, przelewami itp.);
 • podawanie informacji o Twoich operacjach;
 • przechowywanie odpisów swoich operacji i wydatków.

Wypełnianie zobowiązań określonych w umowie, dostarczając Ci faktury i świadcząc inne usługi.

Nasze uzasadnione interesy związane z obsługą i ulepszaniem usług, które dla Ciebie świadczymy.

Nasz prawny obowiązek przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Śledzenie sposobu korzystania przez Ciebie z konta i karty w celu wykrycia próby oszustwa

 • identyfikowanie i zapobieganie przestępstwom finansowym;
 • przestrzeganie naszych zobowiązań ustawowych i regulacyjnych;
 • zarządzanie ryzykiem dotyczącym nas, Ciebie i innych użytkowników.

Wypełnianie zobowiązań określonych w umowie, dostarczając Ci faktury i świadcząc inne usługi.

Nasze uzasadnione interesy w zakresie obsługi i ulepszania usług, które dla Ciebie świadczymy, oraz zapobieganie przestępstwom finansowym.

Nasz prawny obowiązek przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Komunikowanie się z Tobą i zapewnianie Ci obsługi

 • zbadanie Twojej reklamacji lub zapytania;
 • przekazywanie ważnych informacji lub informowanie o zmianie regulaminu
Wypełnianie zobowiązań określonych w umowie, dostarczając Ci faktury i świadcząc inne usługi.
Nasze uzasadnione interesy związane z obsługą i ulepszaniem usług, które dla Ciebie świadczymy.
Nasz prawny obowiązek przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

W razie potrzeby przekazywanie danych naszym dostawcom i innym stronom trzecim (np. bankom, pośrednikom płatności i operatorom kart)

 • więcej szczegółów znajdziesz w dziale „Ujawnianie informacji o Tobie”.

Wypełnianie zobowiązań określonych w umowie, dostarczając Ci faktury i świadcząc inne usługi.

Nasze uzasadnione interesy związane z obsługą i ulepszaniem usług, które dla Ciebie świadczymy.

Nasz prawny obowiązek przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Przekazanie danych do „Paysera LT“, UAB, aby „Paysera LT“, UAB, mogła:

 • administrować, zarządzać i świadczyć usługi Aplikacji i Witryny „Paysera LT“, zarządzać relacjami z Tobą i dostarczać Ci aktualne dla Ciebie treści;
 • analizować i tworzyć inne produkty i usługi;
 • zapewnić Ci obsługę w zakresie konta, karty i płatności.

Wypełnianie zobowiązań określonych w umowie, dostarczając Ci faktury i świadcząc inne usługi.

Nasze uzasadnione interesy związane z obsługą i ulepszaniem usług, które dla Ciebie świadczymy.

Nasz prawny obowiązek przestrzegania obowiązujących nas przepisów.

Informacje otrzymywane z innych źródeł

Ściśle współpracujemy również ze stronami trzecimi (w tym na przykład z organami identyfikacyjnymi, agencjami marketingowymi i organami ds. zapobiegania oszustwom) i możemy od nich otrzymywać informacje o Tobie w celach identyfikacji tożsamości, dla celów marketingowych oraz w celu zapobiegania oszustwom.

Zmiana celu

Twoje dane osobowe będziemy wykorzystywać wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że mamy powody, by sądzić, że musimy je wykorzystać z innego powodu i że ten powód jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli będziemy musieli wykorzystać Twoje dane osobowe do innych celów, powiadomimy Cię o tym i wyjaśnimy, jaka podstawa prawna pozwala nam to zrobić.

Ujawnienie Twoich informacji

Ujawnimy Twoje dane:

 • organom ds. zapobiegania oszustwom, służbom weryfikującym dane osobowe i innym organizacjom w celu zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy. Na przykład realizując wymagania dotyczące zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy oraz w przypadku zaistnienia podejrzenia, że dopuszczasz się oszustwa, przekazujemy Twoje dane osobowe do organizacji, zajmującej się zapobieganiem oszustwom - CIFAS;
 • spółkom naszej grupy, abyśmy mogli przetwarzać operacje i świadczyć usługi związane z Twoim kontem;
 • dostawcom i agentom zewnętrznym stron trzecich, takim jak:
 • firmy informatyczne, takie jak „SherWeb“, świadczące usługi hostingu danych;
 • firmy telekomunikacyjne, takie jak „Talkdesk“, które są dostawcami naszych systemów telefonicznych;
 • systemy płatności, takie jak „Visa“, która jest dostawcą Twojej karty płatniczej;
 • producenci kart, tacy jak „TAG“, który jest jednym z naszych zatwierdzonych producentów kart;
 • audytorzy, tacy jak „ECSC“, sprawdzający naszą zgodność ze Standardem Ochrony Danych Kart Płatniczych (ang. PCIDSS – Payment Card Industry Data Security Standard);
 • nasi dystrybutorzy i agenci, oferujący i świadczący dla Ciebie usługi w zakresie rachunków i kart.
 • abyśmy mogli prowadzić działalność przedsiębiorstwa i dostarczać Ci produkty i usługi;
 • po sprzedaży lub nabyciu przez nas przedsiębiorstwa lub nieruchomości przyszłemu sprzedawcy lub nabywcy takiego przedsiębiorstwa lub mienia;
 • „Contis Financial Service“ lub UAB „Finansinės paslaugos „Contis““ po nabyciu całego jej mienia przez osoby trzecie nabywającej stronie trzeciej; albo
 • stronie trzeciej, jeśli jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub przekazania Twoich danych osobowych w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo zapewnienia lub wyegzekwowania naszych Warunków Korzystania i innych umów, lub w celu ochrony praw „Contis Financial Services Limited“, UAB „Finansinės paslaugos „Contis““, praw naszych klientów i innych osób, ich mienia oraz w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa.

Ochrona Twoich informacji

Twoje dane są chronione przez szyfrowanie, blokowanie i korzystanie z technologii bezpiecznych połączeń SSL (ang. Secure Socket Layer). Jest to technologia szyfrowania stosowana w sektorze, zapewniająca bezpieczeństwo wiadomości przesyłanych przez Internet. Po otrzymaniu Twoich danych przechowujemy je tylko na bezpiecznych serwerach, do których tylko my mamy dostęp. Twoje hasła przechowujemy korzystając z szyfrowania jednokierunkowego, więc nie znamy Twojego hasła.

Przechowywanie Twoich danych w EOG i poza nim

Do przechowywania Twoich danych osobowych nasz zewnętrzny dostawca hostingu danych korzysta z serwerów, znajdujących się w Wielkiej Brytanii i Europie. Dlatego w trakcie korzystania z Witryny lub Aplikacji w celu dokonania transakcji lub aktualizacji danych konta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do Wielkiej Brytanii, która znajduje się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie podlega europejskim przepisom o ochronie danych.

Jednak UAB „Finansinės paslaugos „Contis““ uzgodniła ze stroną trzecią lub grupą przedsiębiorstw stosowanie standardowych warunków umów UE w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych lub przechowywanych w Wielkiej Brytanii. Podejmiemy wszelkie racjonalnie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane, które są przekazywane, przechowywane lub przetwarzane w ten sposób, są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą polityką.

Gdy organy ds. zapobiegania oszustwom przekazują Twoje dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy, w celu ochrony danych osobowych, gdy są one dostępne poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, odbiorcy tych danych podlegają standardowym warunkom umów UE. Odbiorca może być również zobowiązany do połączenia się z międzynarodowymi systemami w celu zapewnienia bezpiecznej transmisji danych.

Więcej informacji na temat standardowych warunków umów UE można znaleźć tutaj.

Dalsze zmiany

Wszelkie wprowadzone przez nas zmiany polityki będą publikowane w naszej Witrynie i Aplikacji, a w niektórych przypadkach poinformujemy Cię o nich pocztą elektroniczną. Od czasu do czasu sprawdzaj, czy polityka nie została zaktualizowana.

Przechowywanie Twoich danych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać, dopóki będziesz korzystać z naszych usług. Następnie będziemy chronić Twoje dane przez dodatkowy okres dozwolony lub wymagany przez obowiązujące prawo. Na przykład:

 • jjeśli posiadasz u nas konto, zgodnie z naszymi obowiązkami wynikającymi z przepisów o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez osiem lat po zamknięciu konta;
 • w przypadku złożenia przez Ciebie zażalenia, Twoje dane osobowe związane ze zażaleniem będą przechowywane przez okres pięciu lat od dnia, w którym zażalenie zostanie rozpatrzone, w celu ochrony przed roszczeniami prawnymi; i
 • zgodnie z przepisami podatkowymi i rachunkowymi, jeśli na swoim koncie będziesz dokonywać operacji, Twoje dane osobowe dotyczące tych operacji będą przechowywane przez okres siedmiu lat od daty tych operacji.

Twoje prawa

Przepisy dotyczące ochrony danych dają Ci następujące prawa:

 • zażądać dostępu do swoich danych osobowych (tak zwany „wniosek osoby, której dane dotyczą o dostęp”). Będziesz mógł uzyskać kopię przechowywanych przez nas Twoich danych osobowych i upewnić się, że przetwarzamy je zgodnie z prawem;
 • zażądać sprostowania posiadanych przez nas Twoich danych osobowych. Dzięki temu wszystkie niekompletne lub niedokładne informacje, które posiadamy o Tobie, zostaną zaktualizowane;
 • zażądać usunięcia swoich danych osobowych. Możesz zwrócić się do nas, abyśmy skasowali lub usunęli dane osobowe, do przetwarzania których nie mamy podstawy. Masz również prawo zażądać od nas skasowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, wobec przetwarzania których wniosłeś sprzeciw (patrz poniżej);
 • żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w celu zawieszenia przetwarzania Twoich danych osobowych, np. jeśli chcesz, abyśmy ustalili prawidłowość danych lub przyczynę ich przetwarzania; i
 • zażądać kopii swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, często używanym i elektronicznym formacie oraz prawa do ich przekazania lub zażądać, abyśmy przekazali je innemu administratorowi;
 • wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy działamy w prawnie uzasadnionym interesie (lub interesie strony trzeciej), ale ze względu na konkretną sytuację chcesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych na tej podstawie. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu, gdy przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych.

Dostęp do Twoich danych osobowych (lub korzystanie z praw wymienionych powyżej) jest dla Ciebie bezpłatny. Jeśli jednak Twoja prośba o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniona lub wygórowana, może zostać naliczona umotywowana opłata. W przeciwnym razie w takich okolicznościach możemy odmówić spełnienia takiego żądania.

Możemy poprosić Cię o konkretne informacje, abyśmy mogli zweryfikować Twoją tożsamość i zapewnić dostęp do informacji (lub skorzystanie z innych Twoich praw). Jest to kolejne zabezpieczenie zapewniające, że dane osobowe nie zostaną ujawnione nikomu, kto nie jest uprawniony do ich otrzymania.

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu wykorzystania Twoich danych osobowych, zapoznaj się z naszą procedurą wnoszenia zażaleń, którą otrzymasz kontaktując się z nami. Zażalenie możesz złożyć również instytucji nadzoru, którą w Zjednoczonym Królestwie jest Biuro Komisarza ds Informacji (ang. Information Commissioner's Office), a na Litwie – Państwowa Inspekcja Ochrony Danych (lit. Valstybės duomenų apsaugos inspekcija), regulujące przetwarzanie danych osobowych.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, skontaktuj się z nami, wybierając opcję „Skontaktuj się z nami” w Witrynie lub Aplikacji albo w następujący sposób:

Listownie:
Data Protection Officer
Contis
Navigation House
Belmont Wharf
Skipton
North Yorkshire
BD23 1RL

Pocztą elektroniczną: dpo@contis.com