Wróć do spisu treści

Zasady korzystania ze środków płatniczych

Karta AISV lub KMM

Powiązanie środka płatności z kontem

W Systemie, w polu powiązania środka płatniczego, wprowadzany jest 8 cyfrowy numer znajdujący się na powrotnej stronie karty. Następnie wybierane jest konto Paysera, które klient chce powiązać, i opcja karty AISV lub KMM.

Limity

W systemie, po wejściu na swoje Konto, Klient może ustawić indywidualne limity dla powiązanego środka płatniczego. Limity środka płatniczego nie mogą przewyższać limitów Konta.
Limit środka płatniczego może się różnić w zależności od Punktu sprzedaży. Informacja o limitach środków płatniczych w zależności od Punktu sprzedaży jest dostępna na koncie Klienta, na stronie powiązania środków płatniczych. Dana lista jest uzupełniana przez Paysera LT w wypadku pojawienia się nowego Punktu sprzedaży.

Procedura rozliczenia

Kartę należy zbliżyć do czytnika w miejscu sprzedaży. Płatność jest oparta na technologii NFC i dodatkowe potwierdzenie nie jest wymagane. Kartą można wydać do 10 EUR na dzień.

Numery rejestracyjne samochodu

Powiązanie środka płatności z kontem

W Systemie, w polu powiązania środka płatniczego, wprowadzany jest numer rejestracyjny samochodu bez spacji i myślników. Następnie wybierane jest konto Paysera, które klient chce powiązać, i opcja numerów rejestracyjnych samochodu.

Limity

Stosowane są standardowe limity konta. Jeżeli dla konkretnego środka płatniczego ustawione są mniejsze limity, niż dla konta - stosowane są limity środka płatniczego. Limity środka płatniczego nie mogą przewyższać limitów konta.

Procedura rozliczenia

Samochód podjeżdża do szlabanu parkingu, kamera rozpoznaje numer tablicy rejestracyjnej i otwiera szlaban. Opłata za postój na parkingu jest naliczana według ustalonych terminów. Przy wyjeździe kamera ponownie rozpoznaje numer tablicy rejestracyjnej, otwiera szlaban i wstrzymuje naliczanie opłaty za parking. Użytkownik, powiązując numer tablicy rejestracyjnej z rachunkiem, wyraża zgodę, że tego typu rozliczenia nie będą wymagały potwierdzenia płatności.