Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 18.11.2015

Rekomendacje pobierania opłat

Rekomendacje w celu ustalenia nielegalnych płatności (fraud)

Okoliczności, wyzywające podejrzenie nielegalnego korzystania z karty płatniczej:

 • Klient kupuje znane, łatwe do sprzedania towary (np.: telefony, komputery);
 • Klient kupuje kilka jednostek tego samego towaru albo kupuje ten sam towar kilka razy;
 • Klient potrzebuje jak to możliwe bardziej szybkiej dostawy, dlatego często wybiera samy najdroższy sposób dostawy;
 • Dużo nieopłaconych zamówień, kwota których wciąż się zmniejsza. Klient płaci tylko za ostatnie zamówienie;
 • Jeżeli nie ma potrzebnego klientowi towaru, on prosi o dowolny model tego samego towaru, najważniejsza jest szybka dostawa;
 • Dostawa towaru do paczkomatów lub innymi sposobami, gdy klient nie jest dokładnie identyfikowany (nie rekomendujemy);
 • Dostawa towaru za granicę, gdy sklep internetowy jest przeznaczony tylko dla miejscowego rynku;
 • Kupujący jest obcokrajowcem i kupuje z dostawą lub odbiorem towaru w Polsce;
 • Nowo zarejestrowany klient wykonuje dużo różnych zamówień (być może nawet z różnych kart) z tym samym adresem dostawy;
 • Zamówienia, dla których kupujący korzysta z czasowej poczty e-mail (np. 10minutemail.com);
 • Klient korzysta z proxy IP (próbuje skryć swoją lokalizację).

Możliwe działania sprzedawcy:

 • Poprosić klienta podać kopię dokumentu personalnego i (lub) karty płatniczej (retuszując część numeru karty) i (lub) wyciąg z elektronicznego systemu bankowości, gdzie jest wykonywana podejrzana operacja;
 • Paysera wraz z parametrem „account“ przekazuje część numeru karty (np. 676376XXXXXX9577), dlatego można zrównać dane;
 • W internecie (pvz.: http://www.binlist.net/) państwo karty jest ustalane według pierwszych 6 cyfr karty (BIN), przekazywanych przez parametr „account“. Można sprawdzić czy zgadzają się one z państwem IP kupującego;
 • Czasowo zawiesza się dostawa towaru, gdyż o nielegalnej operacji w 90% jest wiadomo w ciągu 2 pierwszych dób.

Dodatkowe działania, które może wykonać Paysera;

 • Nie akceptować kart, wydanych w USA, Kanadzie lub innym państwie na wybór klienta. Jeżeli projekt jest przeznaczony dla miejscowego rynku, wystarczy aktywować kraje sąsiednie i kraje z największą ilością emigrantów. 70-80% oszustw wykonuje się z kartami płatniczymi, wydanymi w USA i Kanadzie.

Dany dokument ma charakter zalecający i przykładowy i jest przeznaczony tylko po to, by pomóc Sprzedawcy rozpoznać lub zapobiec oszukańczym przelewom pieniężnym. Dane rekomendacje w żadnym wypadku nie mogą być uważane za szczegółowe, przewidujące wszystkie możliwe narzędzia do rozpoznania lub zapobiegania oszukańczych przelewów pieniężnych Sprzedawcą. Sprzedawca jest odpowiedzialny i powinien podjąć wszystkie możliwe środki by rozpoznać lub zapobiec oszukańczym operacjom pieniężnym. „Paysera International“ nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli Sprzedawcy, postępując zgodnie z danymi rekomendacjami, nie udaje się ustalić lub zapobiec oszukańczym operacjom pieniężnym (fraud).