Pdf
Powrót do treści

Uaktualnione: 2023-03-30

Regulamin doładowywania kartami i usługi inicjowania płatności (MIP)

Karta – Karta płatnicza Visa / Visa Electron lub Mastercard używana do transakcji płatniczych.

Umowa o zachowaniu danych karty – umowa, która pozwala sprzedawcy na przechowywanie Twoich danych posiadacza karty.

Usługa inicjowania płatności (MIP) – usługa płatnicza, w której instrukcja płatnicza jest inicjowana na Twoje żądanie z rachunku płatniczego otwartego w instytucji innego dostawcy usług płatniczych za pośrednictwem Paysera.

Dostawca usług płatniczych (DUP) – instytucja, w której Płatnik posiada rachunek płatniczy, z którego zamierza wykonać polecenie przelewu (np. banki, inne instytucje kredytowe itp.).

Chronione dane – oznaczają informacje, ale tym się nie ograniczając, o numerze karty lub tokenie płatniczym, które sprzedawca lub osoba trzecia przechowuje w swoim imieniu w celu dokonywania przyszłych transakcji posiadacza karty.

Doładowanie konta Paysera – przelew pieniędzy na konto Paysera, gdy odpowiednia kwota pieniądza elektronicznego jest wpłacona na konto Paysera.

My – Paysera LT, ZSA, kod podmiotu prawnego: 300060819, oficjalny adres: 16, Pilaitės pr., Vilnius, LT-04352, adres e-mail: info@paysera.lt, tel: +370 52071558. Licencja instytucji pieniądza elektronicznego nr 1, wydana 27 września 2012 r.; organ wydający i nadzorujący - Bank Litwy; kod identyfikacyjny 188607684, adres: Žirmūnų g. 151, Wilno, adres e-mail: pt@lb.lt, tel.: (8 5) 268 0501; dane o Paysera LT, ZSA są zbierane i przechowywane w Rejestrze Osób Prawnych Republiki Litewskiej.

1. Umowa o przechowywaniu danych z kart

Zgadzając się na te Warunki, zawierasz z nami umowę o przechowywanie danych z kart. Będziemy wykorzystywać Twoje dane o posiadaczu karty tylko w celu doładowania Twojego konta na Paysera. Mamy prawo do przechowywania danych właściciela karty przez okres obowiązywania umowy. Nie będziemy realizować transakcji:

.

- przez okres dłuższy niż podany przez Ciebie;
- jeśli poprosisz o zmianę metody płatności;
- jeśli rozwiążesz umowę o przechowywanie danych na karcie zgodnie z zatwierdzonymi zasadami anulowania (klauzula 5);
- jeśli transakcja została odrzucona.

2. Jak mogę doładować konto?

Możesz doładować konto używając jednej z następujących metod płatności: 

2.1. Doładowanie za pomocą kart Visa i Mastercard.

Aby doładować konto kartą, możesz użyć tylko karty wydanej osobiście i posiadającej numer identyfikacyjny banku (BIN), która należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania i Szwecja). 

.

Przy doładowywaniu kartami obsługiwane są następujące waluty: EUR i GBP. Limit na jedno doładowanie wynosi 1000,00 EUR / 880,00 GBP.

2.2. Usługa inicjowania płatności (MIP). Aby doładować swoje konto Paysera, możesz skorzystać z dostawców MIP usług wymienionych na stronie doładowań konta Paysera.

Limit pojedynczego doładowania za pomocą usługi MIP wynosi 100 000,00 EUR.

2.3. Jeśli korzystasz z metody płatności ze środkami w jednej walucie, przy zasilaniu konta w innej walucie dostawca usług płatniczych może pobrać za to opłatę.

3. Rodzaje doładowań

3.1. Jednorazowe doładowanie

Twoja metoda płatności zostanie obciążona kwotą, którą wprowadzisz, aby doładować swoje konto na Paysera. Po otrzymaniu pieniędzy uzupełnimy Twoje konto równoważną kwotą pieniądza elektronicznego.

3.2. Automatyczne okresowe doładowanie

Jeśli subskrybujesz automatyczne, powtarzające się doładowanie, Twoja metoda płatności będzie nadal obciążana przez wybrany przez Ciebie okres czasu, dopóki nie zrezygnujesz z tego. Informacje o sposobie płatności będą przechowywane i wykorzystywane zgodnie z Umową wyłącznie do kolejnych automatycznych, powtarzających się doładowań. 

Powiadomimy cię o każdej zmianie kwoty transakcji lub innych warunków Umowy co najmniej 2 dni robocze przed zmianą na adres e-mail podany na twoim koncie. Zachowamy te informacje przez czas trwania Umowy i przekażemy je na Twoją pisemną prośbę.

4. Jak mogę anulować doładowanie i odzyskać pieniądze

Zastrzeżenia dotyczące doładowania można zgłaszać do Centrum Obsługi Klienta Paysera. Możesz to również zrobić, kontaktując się ze swoim bankiem lub dostawcą usług płatniczych, który może udzielić Ci więcej informacji na temat Twoich praw i obowiązujących terminów. Zwrócimy pełną kwotę zapłaconą za transakcję zgodnie z Umową o przechowywanie danych kart, jeśli nie będziemy przestrzegać tych Warunków.

5. Jak mogę zmienić/anulować moje okresowe doładowania i wypowiedzieć umowę o przechowywaniu danych na karcie?

W każdej chwili w ustawieniach swojego konta na Paysera możesz zmienić lub bezwarunkowo wycofać swoją zgodę na automatyczne doładowania. Automatyczne doładowania i umowa o przechowywaniu danych na karcie zostaną natychmiast rozwiązane na Twoją prośbę. 

6. Jak mogę edytować swoje dane?

Możesz edytować swoje dane, logując się na swoje konto Paysera i wybierając Ustawienia. Paysera nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie w realizacji płatności z powodu upływu terminu, niewystarczającego salda lub innych przyczyn związanych z Twoją metodą płatności lub dostawcą usług płatniczych.

7. Komunikacja

Powiadomimy Cię na adres e-mail, który podałeś na swoim koncie w Paysera, jeśli:

- od ostatniego doładowania minęło więcej niż 6 miesięcy;
- okres próbny, oferta początkowa lub jakakolwiek promocja wygasła; 
- umowa o automatycznym doładowaniu została zmieniona, w tym kwota okresowego doładowania, data okresowego doładowania lub inne warunki umowy.