Pdf
Wróć do spisu treści

Informacja została zaktualizowana: 01.10.2017

Aplikacja mobilna Paysera Retailers

Pojęcia podstawowe:

Umowa ogólna – Ogólna umowa o świadczenie usług płatniczych, warunki której są stosowane wobec Sprzedawcy.

Aplikacja Paysera – aplikacja mobilna do zarządzania Kontem Paysera, instalowana i używana na urządzeniach przenośnych.

Aplikacja Paysera Retailers – aplikacja mobilna, przeznaczona dla Sprzedawców do pobierania płatności na Konto Paysera, instalowana i używana na urządzeniach przenośnych.

Identyfikator Sprzedawcy – znajdujący się w Punkcie sprzedaży QR (unikalny kod wizualny) lub BAR kod (unikalny kod kreskowy), który identyfikuje Punkt sprzedaży lub konkretną płatność i pozwala za pomocą urządzenia przenośnego wyświetlać informację o przez Klienta zamówionych w Punkcie sprzedaży i przeznaczonych do zapłaty towarach lub usługach, oraz cenach.

Podstawowe warunki użytkowania

1. Aplikacja Paysera Retailers daje Sprzedawcom możliwość pobierać opłaty za towary i (lub) usługi w Punktach sprzedaży z Kupujących, korzystających z Aplikacji Paysera.

2. Aby korzystać z Aplikacji Paysera Retailers, Sprzedawca powinien pobrać i zainstalować Aplikację Paysera Retailers na urządzenie Sprzedawcy (swoje urządzenie mobilne).

3. Nabycie (pobranie) i korzystanie z Aplikacji Paysera Retailers jest bezpłatne. Klient powinien upewnić się, że Aplikację Paysera Retailers pobiera i instaluje na swoje urządzenie przenośne tylko ze stron internetowych podanych przez Paysera.

4. Podczas korzystania z Aplikacji Paysera Retailers wobec Sprzedawcy są stosowane wszystkie warunki Umowy ogólnej, a także warunki określone w Załączniku „Pobieranie opłat w Punktach sprzedaży”.

5. Sprzedawca (lub przez niego upoważnione osoby) logują się do Aplikacji Paysera Retailers z loginem i hasłem swojego Konta Paysera.

6. Przy pomocy Aplikacji Paysera Retailers Sprzedawca także może zwracać płatności na warunkach wybranych i określonych w Projekcie.

7. Sprzedawca bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i dozwolone, a także właściwe korzystanie z urządzenia Sprzedawcy, na którym jest zainstalowana Aplikacja Paysera Retailers, właściwy instruktaż osób upoważnionych do przyjmowania płatności za usługi i towary, a także upoważnienie takich osób.

8.Opłaty za towary lub usługi przy pomocy Aplikacji Paysera Retailers mogą być pobierane następującymi sposobami:

8.1. W urządzeniu Sprzedawcy, na którym jest zainstalowana Aplikacja Paysera (kasie lub urządzeniu mobilnym), wprowadzana jest kwota za towary lub usługi i generowany jest Identyfikator Sprzedawcy dla konkretnych nabywanych przez Kupującego towarów lub usług. Następnie, Sprzedawca podaje Kupującemu identyfikator do skanowania.

8.2. Przy pomocy Aplikacji Paysera na swoim urządzeniu mobilnym Kupujący skanuje Identyfikator Sprzedawcy w Punkcie sprzedaży Sprzedawcy, i widząc kwotę do zapłaty potwierdza płatność za podany towar lub usługę.

8.3. Na urządzeniu Sprzedawcy wyświetla się status operacji płatniczej. Jeżeli operacja jest pomyślna, z Konta Paysera Kupującego na Konto Paysera Sprzedawcy zostanie wykonany przelew płatniczy i wówczas Sprzedawca będzie mógł wydać towar lub usługę.