Opłaty za usługę przepływu środków na rachunku

Usługa powiadamia o przepływie środków na rachunku. Właściciel rachunku automatycznie i w wygodny mu sposób otrzymuje wiadomość o wykonanej lub otrzymanej płatności:

  • poprzez e-mail;
  • wiadomością SMS;
  • bezpośrednio na system informacyjny (URL).

Minimalna cena wiadomości SMS jest przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z obsługą systemu. Chociaż i znacznie taniej, niż w większości banków, wiadomość na adres internetowy kosztuje 0,09 EUR. W taki sposób chcemy zachęcić klientów do korzystania ze świadczonej przez nas usługi pobierania opłat, którą specjalnie do tego przystosowaliśmy i która zawiera wiele więcej funkcji.

Usługa Cena
Opłata za aktywację usługi Bezpłatnie
Cena jednej wiadomości powiadamiającej poprzez e-mail Bezpłatnie
Cena jednej wiadomości powiadamiającej wiadomością SMS 0,02 EUR*
Cena jednej wiadomości powiadamiającej poprzez Internet (URL) 0,09 EUR
 

* Cena wiadomości SMS jest obliczana według cen za usługi LightSMS.