Informacje o rachunkach

Przygotowanie listów, dokumentów o rachunku


Dokumenty są przygotowywane we wszystkich obsługiwanych językach.
 
Usługa Cena
Wygenerowanie wyciągu z rachunku poprzez Internet w Systemie Bezpłatnie
Wyciąg z rachunku do 25 stron, zatwierdzony pieczęcią i podpisany przez "Paysera LT", UAB 2,00 EUR
każda dodatkowa
strona kosztuje 
0,03 EUR
Pisemne potwierdzenie przez "Paysera LT", UAB, o wykonanym przelewie 2,00 EUR
Kopija przelewu, zatwierdzona pieczęcią i podpisana przez "Paysera LT", UAB 1,00 EUR
Oświadczenie o otwartych rachunkach i saldzie, zatwierdzone pieczęcią i podpisane przez "Paysera LT", UAB 1,00 EUR
Dokumenty do audytu 10,00 EUR
Inne oświadczenia i dokumenty 2,00 EUR
Wysłanie pism, dokumentów listem poleconym 2,00 EUR