Informacje o rachunkach

Przygotowanie dokumentacji dot. rachunków


Dokumenty są sporządzane we wszystkich obsługiwanych językach.
 
Usługa Cena
Wygenerowanie z Systemu wyciągu z rachunku Bezpłatnie
Wyciąg z rachunku do 25 stron, zatwierdzony pieczęcią i podpisany przez „Paysera LT", ZSA 2,00 EUR
każda dodatkowa
strona kosztuje 
0,03 EUR
Pisemne potwierdzenie przez „Paysera LT", ZSA, o wykonanym przelewie 2,00 EUR
Kopia przelewu, zatwierdzona pieczęcią i podpisana przez „Paysera LT", ZSA 1,00 EUR
2,00 EUR dla spółek bułgarskich
Oświadczenie o otwartych rachunkach i saldzie, zatwierdzone pieczęcią i podpisane przez „Paysera LT", ZSA 1,00 EUR
5,00 EUR dla spółek bułgarskich
Dokumenty do audytu 10,00 EUR
25,00 EUR dla spółek bułgarskich
Inne oświadczenia i dokumenty 2,00 EUR
Wysłanie pism, dokumentów listem poleconym w Europie 2,00 EUR
Wysyłanie listów i dokumentów za pośrednictwem TNT Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta
Wysyłanie listów i dokumentów listem poleconym w Algierii 5,00 EUR w Algierze
10,00 EUR w innych miastach Algierii
Wydanie certyfikatu zamknięcia rachunku dla spółek bułgarskich 10 EUR