Opłaty za dodatkowe usługi dotyczące przelewów

Przeważająca część usług Paysera jest świadczona po cenie kosztów własnych. Z reguły koszty własne - to opłaty, które musimy uiścić na rzecz naszych partnerów biznesowych. Czasami świadczenie usługi wymaga zaangażowania większej ilości zasobów ludzkich i w konsekwencji kosztuje drożej.

Nazwa usługi Cena
Zaksięgowanie środków finansowych zgodnie z instrukcjami Bezpłatnie
Opłata za nieprawidłowo wykonane uzupełnienie środków na rachunku, kiedy wpłata jest wykonana niezgodnie z instrukcjami i wskazany jest błędny tytuł przelewu 1,00 EUR
Opłata za nieprawidłowo wykonane uzupełnienie środków na rachunku, kiedy przelew jest wykonany podając inny bank niż wskazany w instrukcji 1,00 % od kwoty przelewu,
ale nie więcej, niż 15 EUR + rzeczywiste koszty podane przez bank
Opłata za zwrot środków, kiedy przelew nie może być zaksięgowany na rachunku odbiorcy (np. z powodu błędnie podanych danych dot. płatności) 1,00 EUR + rzeczywiste koszty poniesione przez bank
Sprecyzowanie danych/anulowanie/przegląd przelewy międzynarodowego, kiedy przelew już został wysłany z systemu Paysera 22 EUR + rzeczywiste koszty poniesione przez bank
(nuo 10,00 EUR iki 80,00 EUR)**
Odwołanie przelewu SEPA* 2,00 EUR, jeśli przelew nie został jeszcze wysłany z Paysera
10,00 EUR, jeśli przelew został wysałny z Paysera, ale nie minęło jeszcze 15 dni kalendarzowych
22 EUR, jeśli przelew został wysłany z Paysera i minęło już 15 dni kalendarzowych
Odwołanie przelewu SEPA Instant* 10,00 EUR, jeśli przelew został wysłany z Paysera i nie minęło jeszcze 15 dni kalendarzowych
22 EUR, jeśli przelew został wysłany z Paysera i minęło już 15 dni kalendarzowych
Zwrot opłaty za przelew wewnętrzny (pomiędzy użytkownikami Paysera) 2 EUR
Potwierdzenie uzyskane od Banku-korespondenta o zrealizowaniu międzynarodowego przelewu, albo kopia powiadomienia (kopia SWIFT)) od 10,00 EUR do 20,00 EUR
Opłata pobierana przez system informacyjny ograniczenia środków pieniężnych (PLAIS) Opłata stosowana przez system informacyjny (PLAIS) + 1,00 EUR
(opłata za przymusowe pobranie środków finansowych przez Paysera)

* Cena zależy od opłat pobieranych przez bank korespondenta.

** W razie anulowania przelewu: termin zwrotu środków zależy od zgody odbiorcy na zwrot środków. Zwrot środków może potrwać do miesiąca (SEPA – do 10 dni). Może być zwrócona nie cała kwota, co zależy od prowizji pobieranych przez bank odbiorcy lub bank korespondenta. Prowizja za inicjowanie anulowania przelewu jest pobierana zawsze.