Operatorët: Kyivstar, MTS, life:), TriMob 
Valuta: UAH 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 60 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në