Pse kërkohet informacion personal? 

Njihni Klientin tuaj

Klientët presin që institucioni i tyre financiar të ofrojë shërbime përkatëse dhe me cilësi të lartë, dhe të sigurojë sigurinë e fondeve të tyre. Për të zbatuar këto aspekte, institucionet financiare në të gjithë botën zbatojnë parimin Njihni Klientin Tuaj dhe ne nuk jemi përjashtim. 

Duke vepruar sipas këtij parimi, ne rregullisht u kërkojmë klientëve tanë të japin informacion në lidhje me aktivitetin e tyre financiar dhe përditesojnë vazhdimisht të dhënat e tyre personale.  Ky proces nuk ka lidhje me ndonjë dyshim për aktivitet kriminal dhe zbatohet për të gjithë klientët tanë pa ndonjë përjashtim.  Mbledhja e informacionit parandalon mashtruesit financiarë dhe hajdutët e identitetit, dhe ndihmon në sigurimin e fondeve dhe interesave tuaja. 

#
#
Është e rëndësishme të kuptohet se çdo pyetësor plotësohet individualisht dhe përgjigjet do të ndryshojnë në varësi të fushës së aktivitetit tuaj, nivelit të të ardhurave, etj. 

1. Burimi i fondeve.

Ju lutemi zgjidhni nga vijnë të ardhurat tuaja. Ju mund të zgjidhni më shumë se dy aktivitete. Për shembull, nëse të ardhurat tuaja vijnë kryesisht nga paga juaj, por ndonjëherë fitoni para edhe nga aktivitete individuale, ju lutemi zgjidhni të dyja. 

Nëse keni zgjedhur opsione të tilla si aktiviteti individual ose burime të tjera, sigurohuni që të specifikoni përgjigja juaj – çfarë lloj aktiviteti individual kryeni? Çfarë burimesh të tjera të ardhurash keni? 

2. Qarkullimi mujor i planifikuar.

Ju lutemi zgjidhni qarkullimin që planifikoni të keni në muaj. Për shembull, nëse fitoni rreth 800 EUR dhe nuk keni burime të tjera të ardhurash, zgjidhni deri në 1000 EUR. 

3. Pjesëmarrja në aktivitete politike 

Ju lutemi tregoni nëse puna juaj është e lidhur me politikën – ndoshta ju punoni për parlamentin, një parti politike, etj. Ju lutemi zgjidhni po nëse keni punuar në këtë lloj pune më pak se një vit më parë.

4. Të afërmit.

Ndoshta të afërmit tuaj punojnë në një mjedis politik? Mbani poste të rëndësishme në institucionet ndërkombëtare dhe kombëtare? Ju lutemi, zgjidhni "Po" nëse ata kanë mbajtur poste të tilla më pak se një vit më parë (p.sh. tetë muaj ose më shumë më parë).

5. Përfituesi përfundimtar.

Përfituesi përfundimtar është mbajtësi i llogarisë dhe personi që zotëron paratë në llogari. Ju lutemi vini re se ju mund të hapni një llogari vetëm për përdorimin tuaj dhe jo për përdorimin e të tjerëve.

Të dhënat personale

Kontaktet, kombësia, vendbanimi, fusha e veprimtarisë, etj. 

Të dhënat financiare 

Burimet e fondeve, përfituesit, shumat e disponueshme dhe qëllimi i tyre.

Pyetje për kompanitë 

Lloji, fushëveprimi, dhe territori i veprimtarisë ekonomike, partnerët e biznesit dhe natyra e rrezikut.

Pagesa specifike 

Informacion mbi një transaksion specifik pagese.

  • Gjatë regjistrimit; 
  • Përafërsisht një herë në vit për përditësimin e informacionit;
  • Nëse zbulohet një aktivitet i pazakontë, bëhet pagesa më e madhe ose në rast të transaksioneve të vogla të përsëritura. Në raste të tilla, ne mund të bëjmë pyetje shtesë në lidhje me qëllimin e transaksionit, burimin e fondeve, etj.

Klientët të cilët nuk arrijnë të paraqesin të dhëna të kërkuara në disa raste mund të mos jenë më në gjendje të përdorin shërbime të caktuara financiare. 

Sa më shpejt që t’i përgjigjeni të gjitha pyetjeve tona dhe të paraqisni dokumentet dhe informacionin e kërkuar, dhe sa më shumë detaje të jepni, aq më shpejt do të jemi në gjendje të ekzekutojmë transferimin tuaj, të heqim kufizimet nga llogaria juaj ose thjesht të japim akses të plotë në shërbimet Paysera për ju. 

Ne i ruajmë me përgjegjësi informacionet personale të klientëve dhe nuk i përdorim ato për ndonjë qëllim tjetër që nuk ka lidhje me sigurinë. 

Sidoqoftë, ne bashkëpunojmë me autoritetet e zbatimit të ligjit që kanë të drejtë të aplikojnë në institucionet e shërbimit financiar dhe të kërkojnë informacion në lidhje me aktivitetin financiar të klientit.

KYC (Njihni klientin tuaj) janë të gjitha veprimet që na lejojnë ne dhe institucionet e tjera financiare të njohim klientët tanë dhe të zbulojnë çdo sjellje të pazakontë. 

Pyetësorët.Të gjithë klientët pa asnjë përjashtim duhet të plotësojnë pyetësorët, por kjo nuk do të thotë se dyshohet për ndonjë veprimtari kriminale. 

Informacione. Klientëve mund t'u kërkohet të japin informacione të ndryshme: duke filluar me detajet e kontaktit dhe duke përfunduar me detaje specifike të transaksioneve financiare. Ky informacion mbrohet me kujdes dhe nuk përdoret për qëllime të marketingut ose ndonjë qëllim tjetër që nuk lidhet me sigurinë. 

,Mbrojtja e fondeveNjë parandalim i tillë kryhet me qëllim që të parandalohen fondet dhe interesat e klientëve tanë dhe njerëzve të tjerë nga mashtruesit financiarë.

Ligji.Të gjitha institucionet financiare rregullohen nga ligjet që rregullojnë procesin e njohjes së klientit tuaj. Procesi i vazhdueshëm i njohjes së klientit tuaj dhe përditësimit të informacionit është një pjesë integrale e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. 

#

Ndonjë pyetje më shumë?

Nëse llogaria juaj ishte e kufizuar ose e mbyllur, ose dëshironi të dini se si ta shmangni atë, lexoni postimin tonë mbi masat e sigurisë aplikuar nga ne dhe shumë institucione të tjera financiare.

Nëse keni pyetje të mëtejshme,aplikoni në Qendrën e Shërbimit të Klientit Paysera.