Paysera-institucioni i parë i parave elektronike në LituaniLicenca e posaçme e institucionit të parasë elektronike

Që nga viti 2012, Paysera është një institucion i licencuar i parave elektronike me të drejtë të kryejë aktivitetin në lidhje me lëshimin e parave elektronike dhe ofrimin e shërbimeve të pagesave në të gjithë Bashkimin Evropian. Licenca e institucionit të parave elektronike u dha nga Banka Qendrore e Lituanisë .  

Paraja është e sigurtë

Të gjitha fondet e transferuara në llogaritë tuaja Paysera janë të ndara nga fondet e kompanisë dhe nuk mund të përdoren për nevojat e kompanisë, të huazuara apo të investuara. Të gjitha paratë mbahen vetëm në institucionet e besueshme të kreditit në Bashkimin Evropian.

Mbikqyrja e Bankes Qendrore të Lituanisë

Institucioni kontrollohet periodikisht nga Banka e Lituanisë , e cila siguron transparencë në Paysera. Uebfaqja zyrtare e Bankës Qendrore të Lituanisë: www.lb.lt .

Çertifikata ndërkombëtare e sigurisë PCI DSSPCI DSS (Standardi i Sigurisë së të Dhënave të Industrisë së Kartelës së Pagesave) është një standard ndërkombëtar i teknologjive dhe proceseve të sigurisë. Ky standard i sigurisë rregullon kërkesat për kompanitë që pranojnë pagesa me kartela dhe përpunojnë të dhënat e klientit. Çertifikata vërteton se Paysera është në përputhje me të gjitha kërkesat e sigurisë. Sistemi Paysera ka standardin e nivelit më të lartë 1 të instaluar, i cili përdoret për të kryer me siguri më shumë se 6 milion transaksione me kartelë në vit.

Procesimi dhe mbrojtja e të dhënaveSiguria e të dhënave të klientit

Paysera është regjistruar në regjistrin Shtetëror të Inspektoratit për Mbrojtjen e të Dhënave www.ada.lt (kodi i regjistrimit P3127). Të dhënat e klientit përpunohen në përputhje me ligjin e Republikës së Lituanisë dhe akteve të tjera ligjore, si dhe këto Dispozitat e politikës së privatësisë .

Përreth monitorimit të orës

Paysera përdor një shumëllojshmëri sistemesh që ndihmojnë në monitorimin e funksionimit të vetë sistemit dhe operacioneve të kryera nga klientët.

Të dhënat janë të koduara

Kanali i komunikimit të klientit me Paysera është i koduar, në mënyrë që askush të mos mund të përgjonte të dhënat e transferuara.

Skanimi periodik dhe auditimi

Në mënyrë periodike, sistemi Paysera skanohet duke përdorur instrumente më të avancuara, ndërsa kodi i programimit kontrollohet me ndihmën e specialistëve të jashtëm të sigurisë.

Lidhja e sigurtë me sistemin

Kur hyni në Paysera, sigurohuni që keni hyrë në adresën e saktë me një ngadomejnet www.paysera.*. Certifikata e sigurisë e përdorur në faqen Paysera lëshohet nga Paysera LTD. Më shumë kritere dhe rekomandime të sigurisë mund të gjenden këtu .

Instrumentet e sigurisë shtesë

Ju gjithashtu mund të kontribuoni për sigurinë e llogarisë suaj. Ju mund të vendosni me lehtësi disa masa sigurie për t'u loguar në sistem dhe ekzekutimin e transfereve.

Identifikimi i klientit

Për të siguruar sigurinë e parave të klientëve dhe për të parandaluar aktivitetin mashtrues, Paysera zbaton parimin Njihni Klientin Tuaj (KYC) . Së pari dhe më e rëndësishmja, është kërkesa që klientët të japin të dhënat e tyre personale, t'u përgjigjen pyetjeve në lidhje me transaksionet e tyre financiare, dhe vetëm atëherë - monitorimin, analizimin dhe, në rast dyshimi, ndërmarrjen e veprimeve përkatëse.

Pajtueshmëria me kërkesat e sigurisë së Visa

Kartela e pagesës Visa përputhet me kërkesat më të larta të sigurisë. Karta mbrohet me teknologjinë 3D Secure (Verifikuar nga Visa) e cila bën blerjet në internet edhe më të sigurta.
Ekipi ynë i zhvilluesve punon vazhdimisht për të mbajtur informacionin e klientit të sigurtë. Në të njëjtën kohë, kuptojmë rolin e rëndësishëm që hulumtuesit e sigurisë dhe komuniteti ynë i përdoruesve luajnë për të ndihmuar në ruajtjen e të dhënave të klientëve. Nëse zbuloni një cenueshmëri të një faqeje ose produkti, na njoftoni duke përdorur Bug Bounty Program guidelines.