Të gjitha shtetet

BRITANIA E MADHE 

Operatorët:O2, Vodafone, Orange, Tmobile, Virgin 
Valuta: GBP 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 120 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
1,00 GBP 0,83 GBP 0,47 GBP 56,40 %
3,00 GBP 2,50 GBP 1,61 GBP 64,40 %
5,00 GBP 4,17 GBP 2,72 GBP 65,28 %