Të gjitha shtetet

EMIRATET E BASHKUARA ARABE

Operatorët: DU, Etisalat 
Valuta: AED 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga mbarimi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
%
%
%