Të gjitha shtetet

SWITZERLAND 

Operators: Swisscom, Sunrise, Orange 
Currency: CHF 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 120 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori SMS çmimi duke përfshij TVSH SMS çmimi duke largu TVSH Pagesa %
Portokalli 2,00 CHF 1,85 CHF 0,68 CHF 37,00 %
Sunrise 2,00 CHF 1,85 CHF 0,80 CHF 43,00 %
Swisscom 2,00 CHF 1,85 CHF 0,96 CHF 52,00 %
Operatori SMS çmimi duke përfshij TVSH SMS çmimi duke largu TVSH Pagesa %
Portokalli 5,00 CHF 4,63 CHF 1,71 CHF 37,00 %
Sunrise 5,00 CHF 4,63 CHF 2,08 CHF 45,00 %
Swisscom 5,00 CHF 4,63 CHF 2,50 CHF 54,00 %