Operatorët: Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
1,45 EUR 1,20 EUR 0,65 EUR 54,16 %
4,16 EUR 3,44 EUR 1,91 EUR 55,50 %
7,26 EUR 6,00 EUR 3,39 EUR %