Të gjitha shtetet

SLLOVAKIA 

Operatorët: Orange, Telekom, O2 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 30 ditëve nga mbarimi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

SMS çmimi me TVSH SMS çmimi pa TVSH Pagesa %
0,50 EUR 0,42 EUR 0,15 EUR 35,70 %
1,20 EUR 1,00 EUR 0,37 EUR 37,00 %
1,60 EUR 1,33 EUR 0,56 EUR 36,85 %