Operatorët: MT:S, Telenor, VIP 
Valuta: RSD 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 60 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

MTS

SMS çmimi duke përfshi TVSH SMS çmimi duke largu TVSH Pagesa %
30,00 RSD 25,00 RSD 9,75 RSD 39,00 %
36,00 RSD 30,00 RSD 11,70 RSD 39,00 %
60,00 RSD 50,00 RSD 19,50 RSD 39,00 %
90,00 RSD 75,00 RSD 29,25 RSD 39,00 %
120,00 RSD 100,00 RSD 39,00 RSD 39,00 %
180,00 RSD 150,00 RSD 58,50 RSD 39,00 %
200,00 RSD 200,00 RSD 78,00 RSD 39,00 %
360,00 RSD 300,00 RSD 117,00 RSD 39,00 %
480,00 RSD 400,00 RSD 156,00 RSD 39,00 %
600,00 RSD 500,00 RSD 195,00 RSD 39,00 %
720,00 RSD 600,00 RSD 234,00 RSD 39,00 %
840,00 RSD 700,00 RSD 273,00 RSD 39,00 %

VIP

SMS çmimi me TVSH SMS çmimi pa TVSH Pagesa %
30,00 RSD 25,00 RSD 13,08 RSD 52,30 %
36,00 RSD 30,00 RSD 15,93 RSD 53,10 %
60,00 RSD 50,00 RSD 27,33 RSD 54,65 %
90,00 RSD 75,00 RSD 41,59 RSD 55,45 %
120,00 RSD 100,00 RSD 55,85 RSD 55,85 %
180,00 RSD 150,00 RSD 84,30 RSD 56,20 %
240,00 RSD 200,00 RSD 112,80 RSD 56,40 %
360,00 RSD 300,00 RSD 169,80 RSD 56,60 %
480,00 RSD 400,00 RSD 226,80 RSD 56,70 %
600,00 RSD 500,00 RSD 283,75 RSD 56,75 %
720,00 RSD 600,00 RSD 340,80 RSD 56,80 %
840,00 RSD 700,00 RSD 397,95 RSD 56,85 %