Operatorët: Të gjitha 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 180 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
1,00 EUR 0,81 EUR 0,26 EUR 32,10 %
2,10 EUR 1,71 EUR 0,69 EUR 40,35 %
3,00 EUR 2,44 EUR 0,98 EUR 40,16 %
4,00 EUR 3,25 EUR 1,36 EUR 41,85 %