Operatorët: Plus, Orange, T-Mobile, Play Mobile 
Valuta: PLN 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 75 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

ÇMIMET Çmimi dallon sipas qarkullimit mujor të mbledhur me ndihmën e mesazheve SMS në të gjitha vendet. 
Hapi I: 0 - 1000 EUR/muaji. 
Hapi II: 1000 - 3000 EUR/muaji. 
Hapi III: 3000 - 10000 EUR/uaji. 
Hapi IV: virš 10000 EUR/month.

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Hapi I pagesa % Hapi II pagesa % Hapi III pagesa % Hapi IV pagesa %
0,62 PLN 0,50 PLN 0,22 PLN 43,50 % 0,22 PLN 44,32 % 0,23 PLN 45,14 % 0,23 PLN 45,96 %
1,23 PLN 1,00 PLN 0,44 PLN 43,50 % 0,44 PLN 44,32 % 0,45 PLN 45,14 % 0,46 PLN 45,96 %
2,46 PLN 2,00 PLN 0,87 PLN 43,50 % 0,89 PLN 44,32 % 0,90 PLN 45,14 % 0,92 PLN 45,96 %
3,69 PLN 3,00 PLN 1,31 PLN 43,50 % 1,33 PLN 44,32 % 1,35 PLN 45,14 % 1,38 PLN 45,96 %
4,92 PLN 4,00 PLN 1,74 PLN 43,50 % 1,77 PLN 44,32 % 1,81 PLN 45,14 % 1,84 PLN 45,96 %
6,15 PLN 5,00 PLN 2,18 PLN 43,50 % 2,22 PLN 44,32 % 2,26 PLN 45,14 % 2,30 PLN 45,96 %
7,38 PLN 6,00 PLN 2,61 PLN 43,50 % 2,66 PLN 44,32 % 2,71 PLN 45,14 % 2,76 PLN 45,96 %
8,61 PLN 7,00 PLN 3,01 PLN 43,50 % 3,10 PLN 44,32 % 3,16 PLN 45,14 % 3,22 PLN 45,96 %
9,84 PLN 8,00 PLN 3,48 PLN 43,50 % 3,55 PLN 44,32 % 3,61 PLN 45,14 % 3,68 PLN 45,96 %
11,07 PLN 9,00 PLN 3,92 PLN 43,50 % 3,99 PLN 44,32 % 4,06 PLN 45,14 % 4,13 PLN 45,96 %
23,37 PLN 19,00 PLN 8,27 PLN 43,50 % 8,42 PLN 44,32 % 8,57 PLN 45,14 % 8,73 PLN 45,96 %
30,75 PLN 25,00 PLN 10,88 PLN 43,50 % 11,08 PLN 44,32 % 11,28 PLN 45,14 % 11,48 PLN 45,96 %