Të gjitha shtetet

FILIPINET 

Operatorët: Smart, Globe 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 150  ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Globe 10,00 PHP 8,93 PHP 3,84 PHP 43,00 %
Smart 10,00 PHP 8,93 PHP 1,17 PHP 13,10 %
Globe 60,00 PHP 53,57 PHP 23,09 PHP 43,10 %
Globe 100,00 PHP 89,29 PHP 38,48 PHP 43,10 %