Të gjitha shtetet

NORVEGJIA 

Operatorët: TDC, Telenor, Telia, Ventelo, ice.net
Valuta: NOK 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 60 ditëve nga fundi i muajit. 

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
TDC 5 4 0,92 23,00 %
Telenor, Telia, ice.net 0,76 19,00 %
Ventelo 0,60 15,00 %
TDC 10 8 3,04 38,00 %
Telenor, Telia, ice.net 2,96 37,00 %
Ventelo 2,56 32,00 %
TDC, Telenor, Telia, ice.net 15 12 5,28 44,00 %
Ventelo 4,68 39,00 %
TDC, Telenor, Telia, ice.net 20 16 7,52 47,00 %
Ventelo 6,88 43,00 %
TDC, Telenor, Telia, ice.net 30 24 11,28 47,00 %
Ventelo 10,32 43,00 %
TDC 50 40 18,40 46,00 %
Telenor, Telia, ice.net 18,80 47,00 %
Ventelo 16,80 42,00 %
TDC, Ventelo 100 80 39,20 49,00 %
Telenor, Telia, ice.net 43,20 54,00 %
TDC, Ventelo 200 160 78,40 49,00 %
Telenor, Telia, ice.net 86,40 54,00 %