Operatorët: KPN, T-Mobile, Tele2, Teleena, Telfort, Vodafone, KPN, T-Mobile, Tele2, Teleena, Telfort, Vodafone 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90  ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,69 EUR 55,89 %