Operatorët:Movitel, Vodacom, Mcel 
Valuta: MZN 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 135 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Movitel 5,00 MZN 4,27 MZN 1,00 MZN 23,50 %
Vodacom 5,00 MZN 4,27 MZN 1,67 MZN 39,20 %
Mcel 5,00 MZN 4,27 MZN 1,69 MZN 39,65 %
Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Movitel 10,00 MZN 8,55 MZN 2,25 MZN 26,30 %
Vodacom 10,00 MZN 8,55 MZN 3,93 MZN 45,95 %
Mcel 10,00 MZN 8,55 MZN 2,48 MZN 28,95 %
Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Movitel 15,00 MZN 12,82 MZN 3,48 MZN 27,15 %
Vodacom 15,00 MZN 12,82 MZN 6,18 MZN 48,20 %
Mcel 15,00 MZN 12,82 MZN 2,51 MZN 19,60 %
Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Movitel 20,00 MZN 17,09 MZN 4,73 MZN 27,65 %
Vodacom 20,00 MZN 17,09 MZN 8,43 MZN 49,35 %
Mcel 20,00 MZN 17,09 MZN 4,83 MZN 28,25 %