Operatoret: Orange, Moldcell, IDC, Unite 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
11,00 MLD 9,17 MLD 1,48 MLD 16,15 %
20,00 MLD 16,67 MLD 3,18 MLD 19,05 %
33,00 MLD 27,50 MLD 5,62 MLD 20,45 %
40,00 MLD 33,33 MLD 6,93 MLD 20,80 %