Operatorët: T-Mobile, One, VIP 
Valuta: MKD 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS me TVSH Pagesa %
One 41,30 MKD 35,00 MKD 12,60 MKD 36,00 %
T-Mobile 41,30 MKD 35,00 MKD 12,60 MKD 36,00 %
VIP 41,30 MKD 35,00 MKD 10,85 MKD 31,00 %
Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
One 106,20 MKD 90,00 MKD 32,40 MKD 36,00 %
T-Mobile 106,20 MKD 90,00 MKD 32,40 MKD 36,00 %
VIP 106,20 MKD 90,00 MKD 27,90 MKD 31,00 %
Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
One 177,00 MKD 150,00 MKD 54,00 MKD 36,00 %
T-Mobile 177,00 MKD 150,00 MKD 54,00 MKD 36,00 %
VIP 177,00 MKD 150,00 MKD 46,50 MKD 31,00 %