Operatorët: Tele2, LMT, Bite 
Valuta: EUR 

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 30 ditëve nga fundi i muajit.

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS me TVSH Pagesa %
Bite 0,51 0,42 0,18 44,00 %
LMT 0,16 39,20 %
Tele2 0,21 51,10 %
Bite 1,10 0,91 0,42 46,70 %
LMT 0,40 44,50 %
Tele2 0,43 47,80 %
Bite 1,39 1,15 0,54 47,00 %
LMT 0,52 45,30 %
Tele2 0,56 48,80 %
Bite 2,12 1,75 0,85 48,30 %
LMT 0,82 47,10 %
Tele2 0,85 48,30 %
Bite 3,66 3,02 1,45 48,00 %
LMT 1,45 48,00 %
Tele2 1,48 49,00 %
Bite 4,98 4,12 1,97 47,90 %
LMT 1,97 47,90 %
Tele2 2,02 49,10 %
Bite 7,11 5,88 2,88 48,90 %
LMT 2,83 48,10 %
Tele2 2,88 48,90 %
Bite 10,00 8,26 3,63 44,00 %
LMT 3,63 44,00 %
Tele2 3,22 39,00 %