Operatorët: Umniah, Zain JO, Orange 
Valuta: JOD 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90  ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Umniah %
Zain %
Orange %