Operatorët: TIM, Vodafone, Wind, H3G 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 75 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
1,50 EUR 1,23 EUR 0,44 EUR 35,77 %
2,00 EUR 1,64 EUR 0,59 EUR 35,98 %
2,40 EUR 1,97 EUR 0,70 EUR 35,53 %