Operatorët: Cosmote, Wind, Vodafone 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 150 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
3,65 EUR 2,94 EUR 1,06 EUR 35,88 %
1,24 EUR 1,00 EUR 0,36 EUR 35,88 %