Të gjitha shtetet

GJERMANIA 

Operatorët: T-mobile, O2, Vodafone, Mobilcom-Debitel
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Mobilcom-Debitel 1,99 EUR 1,72 EUR 0,86 EUR 49,80 %
O2 0,91 EUR 52,70 %
T-Mobile 0,86 EUR 49,80 %
Vodafone 0,86 EUR 49,80 %
Mobilcom-Debitel 2,99 EUR 2,58 EUR 1,32 EUR 51,00 %
O2 1,36 EUR 52,90 %
T-Mobile 1,32 EUR 51,00 %
Vodafone 1,32 EUR 51,00 %
Mobilcom-Debitel 3,99 EUR 3,44 EUR 1,72 EUR 50,10 %
O2 1,82 EUR 53,00 %
T-Mobile 1,72 EUR 50,10 %
Vodafone 1,72 EUR 50,10 %
Mobilcom-Debitel 4,99 EUR 4,30 EUR 2,15 EUR 50,00 %
O2 2,23 EUR 51,90 %
T-Mobile 2,15 EUR 50,00 %
Vodafone 2,15 EUR 50,00 %