Operatorët: Beeline, Geocell, MagtiCom 
Valuta: GEL 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 30 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Beeline 1,05 GEL 0,89 GEL 0,16 GEL 17,60 %
Geocell 0,23 GEL 25,50 %
MagtiCom 0,30 GEL 33,30 %
Beeline 3,41 GEL 2,89 GEL 0,52 GEL 17,90 %
Geocell 0,75 GEL 25,80 %
MagtiCom 0,96 GEL 33,10 %
Beeline 4,99 GEL 4,23 GEL 0,77 GEL 18,10 %
Geocell 1,10 GEL 25,90 %
MagtiCom 1,40 GEL 33,00 %